Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε εταιρείες που δεν έχουν φορολογικό πιστοποιητικό

Θα υπολογίζεται ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει οι επιχειρήσεις


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
10:39
11/04/2013
Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε εταιρείες που δεν έχουν φορολογικό πιστοποιητικό
loading

Πρόστιμα από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ θα μπορούν να επιβάλουν πλέον οι προϊστάμενοι των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών στις Ανώνυμες Εταιρείες και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη όταν οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου διαπιστώνουν πως στις ΑΕ και στις ΕΠΕ δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό θα πρέπει να διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και να επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει οι εταιρείες κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.

Σημειώνεται πως το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό είναι μία διαδικασία φορολογικού ελέγχου στην οποία συμμετέχουν πέραν των μέχρι τώρα γνωστών μερών (διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, λογιστής της ελεγχόμενης εταιρείας και αρμόδιες φορολογικές αρχές), οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές), η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου) και η Γ.Γ.Π.Σ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο, που διενεργείται από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο.

Υπόχρεες είναι οι εταιρείες εφόσον έχουν και τα εξής δύο χαρακτηριστικά

- Έχουν τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) και ελεγκτικά γραφεία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει