Με μειωμένο επιτόκιο 3,85% το Δημόσιο θα αντλήσει τουλάχιστον 390 εκατ. ευρώ με την νέα έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Στη διάρκεια της σημερινής δημοπρασίας εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι προσφορές που υπεβλήθησαν έφθασαν τα 1,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας πάνω από 5 φορές το ποσό που επεδίωκε να δανειστεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των εντόκων υποχώρησε στο 3,85% από 4,1% που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία του Ιανουαρίου.

TAGS