Η Αυστραλία είναι μια από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες στον κόσμο, με μόλις 3,3 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.