Τα πληκτρολόγια του υπολογιστή μπορούν να μεταφέρουν 200 φορές περισσότερα βακτήρια από ό,τι ένα κάθισμα τουαλέτας.