Οι πρώτοι γάμοι που καταλήγουν σε διαζύγιο διαρκούν συνήθως περίπου 8 χρόνια.