Η Ιταλία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι συνολικά 50.