αφαίρεση βαθμών

το newsbeast
επιλέγει

το newsbeast
προτείνει