Φαινόμενα ψυχολογικής βίας και παρενόχλησης στην εργασία παρατηρούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, η οποία επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την υγεία σύμφωνα με την παθολογοανατόμο του τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας Καβάλας Αλέκα Κουκουλιάτα.

Είναι συχνές οι περιπτώσεις ότι η ψυχολογική πίεση των ανωτέρων, κυρίως στις γυναίκες, μπορεί να προκαλέσει κακή διάθεση, κρίσεις πανικού, αγχώδη διαταραχή με αποτέλεσμα συχνά ο εργαζόμενος να καταφεύγει σε συμβουλευτική, ψυχολογική αλλά και φαρμακευτική βοήθεια.

Η ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία χαρακτηρίζεται από εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά, συχνότερα λεκτική, συνήθως απρόβλεπτη, παράλογη και άδικη προς έναν ή περισσότερους εργαζομένους.

Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην ψυχολογική παρενόχληση, γιατί, λόγω του ήπιου χαρακτήρα τους, δεν μπορούν να αντιδράσουν, σε αντίθεση με τους άντρες, οι οποίοι είναι πιο δυναμικοί και μπορούν να απαντήσουν στην επιθετική συμπεριφορά και τη λεκτική βία.