Ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οι αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2013 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2014.

Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κύπρο οι διορισμοί πραγματοποιούνται ακόμα με το σύστημα της επετηρίδας. Πολλοί Έλληνες έχουν ενταχθεί στους καταλόγους διοριστέων καθώς απέκτησαν το εν λόγω δικαίωμα μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μαζική εγγραφή χιλιάδων Ελλήνων δημιούργησε περαιτέρω πρόβλημα στους διορισμούς των εκπαιδευτικών καθώς αυξήθηκε ο χρόνος αναμονής για διορισμό. Ήδη στην Κύπρο μελετάνε αλλαγή στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών ενώ θα δοθεί και μια δεκαετή μεταβατική περίοδος για να μην θυματοποιηθούν όσοι βρίσκονται κοντά στο διορισμό.

Όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται να περιμένει κάποιος μέχρι το διορισμό του αναφέρουμε, ότι στον κλάδο των φιλολόγων αναμένεται να διοριστούν φέτος όσοι κατέθεσαν αιτήσεις το 2002-2003. Στον κατάλογο των φιλολόγων ο συνολικός αριθμός όσων έχουν εγγραφεί στην επετηρίδα ανέρχεται σε 6.485. Αν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται 80 διορισμοί φιλολόγων εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι τελευταίοι του πίνακα θα διοριστούν μετά από 80 χρόνια.

Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων;

Η σειρά προτεραιότητας στον πίνακα διοριστέων καθορίζεται ως ακολούθως:

(1) H σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος υποβολής αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.

(2) Μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, δηλαδή του βασικού τίτλου με βάση τον οποίο γίνεται η εγγραφή στον πίνακα διοριστέων της συγκεκριμένης ειδικότητας.

(3) Mεταξύ των υποψηφίων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και οι οποίοι απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) βαθμός στο βασικό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο ή σ’ άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το βαθμό αυτό, ανάλογα με την περίπτωση:
(i) 3 μονάδες για βαθμό άριστα ή ισοδύναμο βαθμό

(ii) 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς ή ισοδύναμο βαθμό

(iii) 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός

(β) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέμα το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης:
(i) 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
(ii) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
(iii) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους

Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει πέραν του ενός πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, μόνο ένα θα λαμβάνεται υπόψη

(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: ½ μονάδα για κάθε σχολικό έτος

(δ) 1 μονάδα για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.

(4) Tα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συνυπολογίζονται μετά την αριθμητική αποτίμηση της καθοριζόμενης βαρύτητας του καθενός σε μονάδες και την πρόσθεση στη συνέχεια των μονάδων κάθε υποψηφίου. Tο σύνολο των μονάδων που έχει ένας υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς του.

(5) Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η ίδια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.