Πώς προχώρησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας μέσα σε ένα χρόνο

Οι επτά κινήσεις που οδήγησαν στο ψηφιακό κράτος


ΕΛΛΑΔΑ
9:18
04/07/2020
Πώς προχώρησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας μέσα σε ένα χρόνο
9
loading

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστάθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο (8 Ιουλίου 2019), διάστημα κατά το οποίο η Ελλάδα οδηγήθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ποιες αλλαγές έχουν γίνει όμως μέχρι σήμερα και ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του υπουργικού έργου; Τι δείχνει ένας σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα αποφάσεων - «σταθμών» στην διαδικασία μετατροπής σε ένα ψηφιακό κράτος.

Αναλυτικά οι επτά σημαντικές κινήσεις:

1. gov.gr

Η ψηφιακή πύλη άρχισε να λειτουργεί από 21-03-2020 με 501 ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες + υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση. Κεντρική φιλοσοφία είναι ότι το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί. Κάθε νέα υπηρεσία του Δημοσίου ψηφιοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του gov.gr και εντάσσεται σε αυτό. Ποια είναι η σημερινή εικόνα:

-5.200.000 επισκέψεις στο gov.gr

-575 υπηρεσίες

-772.653 έγγραφα που εκδόθηκαν ψηφιακά

-199.541 εξουσιοδοτήσεις

-463.245 υπεύθυνες δηλώσεις

-57.672 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

-16.373 πιστοποιητικά γέννησης

-1.961 πιστοποιητικά ιθαγένειας

-1.706 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης

-1.422 ληξιαρχικές πράξεις γάμου

-198 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης

-455.444 εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση

-2.044.092 άυλες συνταγές

-30.535 προσωρινά διπλώματα οδήγησης

-83.967 αιτήσεις εγγραφής στα νηπιαγωγεία

Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά:

-Απόδοση κλειδαρίθμου με ψηφιακό ραντεβού στην ΑΑΔΕ

-Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών δικαστηρίων

-Ψηφιακή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ

2. Απλουστεύσεις διαδικασιών

• Απλοποίηση διαδικασίας δήλωσης γέννησης: ενοποίηση όλων των επιμέρους διαδικασιών (εγγραφή σε δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, ΕΦΚΑ, απόδοση ΑΜΚΑ, επίδομα γέννησης) σε μία διαδικασία εντός του μαιευτηρίου.

• Στόχευση στην απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με την δήλωση γεγονότων ζωής, ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές ουρές.

• Εκτεταμένες διαλειτουργικότητες μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μειώνονται σημαντικά τα δικαιολογητικά που καλείται να προσκομίσει ο πολίτης.

3. Στρατηγικές ταυτοποίησης του πολίτη

• Καθιέρωση δεύτερου επιπέδου ταυτοποίησης του πολίτη αναφορικά με την έκδοση εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στο gov.gr μέσω κωδικών web banking (από τους οποίους επιβεβαιώνεται η ορθότητα του δηλούμενου αριθμού κινητού τηλεφώνου).

• Επέκταση της δυνατότητας επιβεβαίωσης του αριθμού κινητού μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών, με το οποίο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δύναται να επαληθεύει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, εξασφαλίζοντας έτσι δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών web banking (εκκρεμεί η διαδικασία ψήφισης).

• Ρυθμίσεις για τον Προσωπικό Αριθμό, την απομακρυσμένη ταυτοποίηση, τις ψηφιακές υπογραφές, τα ψηφιακά έγγραφα και τις ψηφιακές σφραγίδες στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (εκκρεμεί η ανάρτηση του σχεδίου νόμου προς διαβούλευση και κατόπιν η διαδικασία ψήφισης).

4. Τηλεπικοινωνίες

• 112: Υλοποίηση της υπηρεσίας έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (μέσα σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών), με παράλληλη παρέμβαση στους μεγάλους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων ώστε να δρομολογηθεί η συμβατότητα των συσκευών. Η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε από την Πολιτική Προστασία κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων

• 13033: Η υπηρεσία SMS για τις κατ' εξαίρεση μετακινήσεις των πολιτών κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε διάστημα λίγων ωρών από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κατά την διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων περίπου 110 εκατομμύρια πολίτες έστειλαν μηνύματα.

• 5G: Προετοιμασία της διαδικασίας για τη δημοπράτηση των αδειών εντός του έτους και με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Είμαστε ίσως η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δεν ζήτησε αναβολή λόγω της πανδημίας. Τα πρώτα εμπορικά δίκτυα 5G στην Ελλάδα αναμένονται στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

• Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ: Ολοκλήρωση της κανονιστικής διαδικασίας για την απόδοση της ζώνης των 700 MHz στην κινητή τηλεφωνία - διαδικασία κρίσιμη για την ανάπτυξη των δικτύων 5G σε όλη τη χώρα.

• Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων: Επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των υποδομών που είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία των δικτύων κινητών επικοινωνιών.

• Superfast Broadband: Χρονική επέκταση για άλλα δύο χρόνια του προγράμματος επιδότησης για απόκτηση σύνδεσης στο διαδίκτυο με οπτική ίνα. Το πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο και στις επιχειρήσεις.

• Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων με υποδομές υψηλών ταχυτήτων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (το έργο είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στους αμέσως προσεχείς μήνες).

• Ultra Fast Broadband: Προχωρά η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μετά και το ισχυρό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, κατασκευών και ενέργειας για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα (προϋπολογισμού περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ), που προβλέπει την ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών για πάνω από 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε από την Κομισιόν η χρηματοδότηση με 276,57 εκατομμύρια ευρώ.

• Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Συντονισμός της επεξεργασίας της κοινοτικής οδηγίας και σύνταξη νομοσχεδίου που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση.

• Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: Στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη με πρωτοβουλία της ΓΓΤΤ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας θέτει στη διάθεση των Δήμων Αλίμου, Αγίας Παρασκευής και Κατερίνης από μία κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες συντήρησης και ασφάλισης.

• Zero rating: Διασφαλίστηκε η μηδενική χρέωση των συνδρομητών για την πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, στη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων.

5. Ψηφιακές δεξιότητες

• Δημιουργία της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών μέσα στο gov.gr. Ποια είναι η σημερινή εικόνα:

- Περισσότερες από 160.000 επισκέψεις στο nationaldigitalacademy.gov.gr

- 214 μαθήματα για την βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών

- Περισσότερες από 1.800 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης

- Εργαλείο αυτοαξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων

• Δημιουργία του howto.gov.gr, της επιμορφωτικής πύλης η οποία παρέχει οδηγίες χρήσης σε επιλεγμένες ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr

• Απλός σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του gov.gr

• Μετεξέλιξη των ΚΕΠ σε μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το Δημόσιο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω αυτών όσοι πολίτες δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το gov.gr.

6. Δεδομένα

• Με υπουργική Απόφαση ορίστηκαν οι επιχειρησιακές και τεχνικές λεπτομέρειες για την διάθεση ανοικτών δεδομένων από κρίσιμα μητρώα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, υλοποιώντας το πλαίσιο που έθεσε ο νόμος 4305/2014.

Συγκεκριμένα:

- Η ελεύθερη και ανοιχτή διάθεση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πλέον με συγκροτημένο και τεχνικά άρτιο τρόπο και ασφαλώς με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

- Θα διατεθούν ανοιχτά δεδομένα από το μητρώο πολιτών, το φορολογικό και το ασφαλιστικό μητρώο, το μητρώο αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»

- Θα ανοίξουν κυκλοφοριακά δεδομένα, δεδομένα οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένα ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και αστικών μετακινήσεων και θα είναι προσβάσιμα από τον κεντρικό κατάλογο δημόσιων δεδομένων, το data.gov.gr.

7. Κυβερνοασφάλεια

• Νόμος για την μεταφορά της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων ENISA στην Αθήνα.

• Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

• Έκδοση υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής της νομοθεσίας για τις κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες της χώρας όσον αφορά στην Κυβερνοασφάλεια.

• Οδηγίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των δικτύων επικοινωνιών κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων.

• Οι επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στις αρχές του 2020 με τη στόχευση κρατικών και κυβερνητικών sites αντιμετωπίστηκαν σε μόλις 1,5 ώρα.

• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε ζητήματα Κυβερνοασφάλειας.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

9
σχόλια
 1. avatar PanosGianaros

  ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ , , , ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ . . . . . Η ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ \' \' ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ \' \' .
  Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ . . !
  ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ .. . . ΠΑΠΟΥΔΕΣ - ΠΡΟΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΔΕΣ .
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ - ΟΤΕ . . . ΣΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΕΘΑΜΕΝΩΝ.
  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ .
  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΔΕΗ . . . Η ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ 130 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ , ΛΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ .
  ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΧΕΙ 45 ΕΥΡΩ. . . !
  ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ \' \' ΑΡΙΣΤΟΙ \' \' ΕΚΕΙ ΣΤΟ GOV - - γιατί δεν σας κόβ\' - - ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ . . . . . . ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΤΕΘΝΕΟΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΣ. . . !
  ΑΠΑΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ . . . . ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΑΣ. . ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΘΕΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ . . ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ. . !
  υ.γ
  Πήγα στον ΟΤΕ να διακόψω το τηλέφωνο που ήταν στο όνομα της γιαγιά μου. Είχε πεθάνει και η μάνα μου και ο πατέρας μου και μου ζήτησαν Πιστοποιητικό Εγγύτερων συγγενών , , , ΜΗΠΩΣ λέει είναι κάποιος συγγενής εν ζωή και . . . . θέλει το τηλέφωνο . . !

 2. avatar Batman..

  Πολύ σημαντική εξέλιξη.
  Τη δουλίτσα θα μας πείτε ποιος την πήρε;

  1. avatar Ο Καλογρίτσας

   Ο Καλογρίτσας με τον Ιβάν.

 3. avatar Κώστας δάσος

  Μπράβο στην κυβερνηση.... Σε αυτό το τομέα πηγαίνει τρένο

 4. avatar ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ

  ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΩΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΩ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΩΣ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΟΓΙΚΟ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΠΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟ. ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΕΙΩΤΟ-ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ.ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΜΑΣΤΕ ΒΡΕ ΑΔΕΡΦΕ..

 5. avatar Κουλερμαν

  Κατανταει γελοιο η προσπαθεια να βαφτισετε το κρεας ψαρι. Λες και πριν τον κουλη τον κουλουρτζη δεν υπηρχε τιποτα και τωρα που ηρθε ο μωυσης ολα ως δια μαγειας πανε καλα. Κοψτε λιγο γιατι ακριβως το αντίθετο καταφερνετε. Τοσο αποτυχημενη κυβερνηση με τοσα σκάνδαλα σε λιγοτερο απο χρονο ουτε στην αφρικη δεν θα βρεις

  1. avatar Αναγνωστης Α

   Η πίτσα σάς ήρθε. Και ήταν και μεγάλη. Και τώρα τσούζει!

 6. avatar αν κανατε

  και την διαυγεια <>θα ηταν καλυτερα.καθαριστε τα παρασιτα που υπαρχουν στους οργανισμους πρωτα και τιμωριστε τους επιορκους και μετα προχωρηστε

 7. avatar Τι να προχωρήσει ρε σεις

  Τρεις μερες τι σιτε του ετεαεπ ηταν κατω κανεις δεν εδινε σημασια, στα τηλεφωνα μετα απο αναμονή 30-40 λεπτων χωρις κανεις να απαντησει έκλεινε η γραμμη. Απλα γιατί δεν εχουμε σηκωθεί να σας παρουμε με τις πετρες, αυτο μονο δεν εχω καταλάβει

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει