Δικαστική προστασία σε αλλοδαπούς, με στόχο να περιοριστούν τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας, παρέχει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης ,το οποίο τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την αυτεπάγγελτη άσκηση της ποινικής δίωξης για εγκλήματα ρατσισμού, καθώς έχει παρατηρηθεί πως υπάρχουν ορισμένες ευπαθείς ομάδες που δεν καταφεύγουν στην υποβολή μήνυσης και έτσι δεν τους παρέχεται η απαιτούμενη δικαστική προστασία.

Η… αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου γίνεται για όλους ανεξαιρέτως τους αλλοδαπούς χωρίς να προσδιορίζεται η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, η εθνική καταγωγή και ο γενετήσιος-σεξουαλικός τους προσανατολισμός.

Με το νέο νομοσχέδιο ως προσβολές με ποινικές διαστάσεις θεωρούνται και οι ρατσιστικές η ξενοφοβικές εκδηλώσεις που στρέφονται κατά θρησκευτικών συμβόλων και οίκων λατρείας.

TAGS