Ξεπαγώνουν όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων οι οποίες λόγω της πανδημίας βρέθηκαν στον αέρα.

Από αύριο θα αρχίσουν και πάλι να λειτουργούν τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία καθώς και τα κτηματολογικά γραφεία  Ρόδου, Κω-Λέρου, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας.

Με κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται το καθεστώς λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων έως τις 15 Μαΐου 2020.

Ειδικότερα:

  1. Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.
  2. Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, 1 ατόμου ανά 10 τ.μ.
  3. Θα πρέπει να τηρείται απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄τουλάχιστον 1,5 μέτρου
  4. Συστήνεται η χρήση μάσκας ενώ σε όλους τους χώρους θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό.
  5. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία παύουν να τελούν σε αναστολή από την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 και οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης της αναστολής, σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.