Στην κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου της Marfin Investment Group (MIG) αποφάσισε σε σημερινή του συνεδρίαση να προχωρήσει του διοικητικό συμβούλιου του Ομίλου προκειμένου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και αναμένεται να προκύψουν μέχρι το τέλος του 2011.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε:

– Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά 256.776.061 ευρώ με την έκδοση μιας νέας μετοχής ανά τρεις παλαιές στην τιμή του ενός (1) Ευρώ ανά μετοχή. Για την έκδοση αυτή υπάρχει ήδη η έγκριση από προγενέστερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών παρουσιάζει μεν ένα μικρό premium σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, αλλά εμφανίζει ένα discount που υπερβαίνει το 60% σε σχέση με τη λογιστική της αξία ανά μετοχή με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

– Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («Μ.Ο.Δ.») ύψους 684.736.164 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών με την ισάριθμη έκδοση ομολογιών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και με αναλογία δύο ομολογιών ανά τρεις μετοχές που θα προκύψουν συνολικά μετά τη λήξη της προαναφερόμενης αύξησης κεφαλαίου. Η έκδοση αυτή τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί άμεσα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προταθούν και οι τελικοί όροι της εκδόσεως (διάρκεια, τοκομερίδιο, τιμή μετατροπής κ.λ.π.).

Το ΔΣ θα διαμορφώσει την πρότασή του για τους τελικούς όρους της έκδοσης σε συνεννόηση με τους συμβούλους του, οι οποίοι θα αναλάβουν την αναδοχή των τυχόν αδιαθέτων ομολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των δυο εκδόσεων συνολικού ύψους 941.512.226 ευρώ θα δοθούν κατά την παρουσίαση των ετησίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την επόμενη εβδομάδα.

Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος της MIG, Ανδρέας Βγενόπουλος επισήμανε ότι «κατά τη διάρκεια του 2008, 2009 και 2010 λόγω της κρίσης η MIG υιοθέτησε μια αμυντική στρατηγική δίδοντας προτεραιότητα σε μερίδια αγοράς, διατήρηση και επαύξηση της ηγετικής θέσης των θυγατρικών της εταιρειών, συγκράτηση του κόστους και εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της και παράλληλα διατήρηση μεγάλης κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλής ρευστότητας που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ».

Πρόσθεσε ότι η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε σωστή και ότι «οι σημερινές αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου σηματοδοτούν την αλλαγή της στρατηγικής μας που θα επικεντρωθεί πλέον στην αποκατάσταση της αξίας των επενδύσεών μας και τη μεσοπρόθεσμη δημιουργία μετοχικών υπεραξιών».

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.