Η σημερινή σημαία της Δανίας χρησιμοποιήθηκε με αυτό το σχέδιο πρώτη φορά το 1219. Καμία άλλη χώρα δεν έχει χρησιμοποιήσει τη χώρα της για τόσο συνεχόμενο διάστημα.