Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μας αρέσει η πρώτη εκτέλεση ενός τραγουδιού. Αυτό συμβαίνει για απλώς ακούσαμε αυτό πρώτα και το ξεχωρίζει με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος.