Το θετικό ήταν ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί…