Οι δύο μικρές τρύπες που υπάρχουν σε κάθε στυλό, υπάρχουν για να εξασφαλίζουν ότι η πίεση του αέρα είναι ίδια και μέσα και έξω από το στυλό. 

Μάλιστα, αυτό εξασφαλίζει ότι το μελάνι θα φτάσει στη μύτη για να μπορείς να γράψεις.