Πολύ συχνά πελάτες συμβολαίου ξεπερνούν τον διαθέσιμο χρόνο του προγράμματός τους και επιβαρύνονται με χρήση εκτός παγίου.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους για περισσότερη επικοινωνία με ευέλικτο τρόπο, η Vodafone φέρνει νέα πακέτα φωνής, που ενεργοποιούνται επιπρόσθετα, για όλους τους οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου ως εξής:

  • 500’ λεπτά ομιλίας για 3 ημέρες μόνο με 2,90€
  • 500’ λεπτά ομιλίας για 1 εβδομάδα μόνο με 5,90€
  • 500’ λεπτά ομιλίας με αυτόματη ανανέωση κάθε μήνα μόνο  με 9,90€

Τα νέα πακέτα φωνής ενεργοποιούνται μέσα από την εφαρμογή της Vodafone My Vodafone app και τηλεφωνικά στο 13830 για οικιακούς και στο 1399 για εταιρικούς πελάτες, αντίστοιχα.

TAGS