Ανακοίνωση για την παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία εξέδωσε η Δημοκρατική Συμμαχία με την οποία τονίζει την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων.

«Περισσότεροι από 80 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν κάποια, ήπια ή σοβαρότερη, μορφή αναπηρίας. Στην Ελλάδα το ποσοστό των ατόμων με ειδικές ανάγκες ξεπερνά το 10%.

Θεμελιώδη υποχρέωση μιας ευνομούμενης και δημοκρατικής κοινωνίας αποτελεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αναπήρων, τα οποία και κατοχυρώνονται συνταγματικά καθώς και η αρωγή και η αλληλεγγύη της πολιτείας, ειδικά μέσα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουμε, με αποτέλεσμα να πλήττονται περισσότερο οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η Δημοκρατική Συμμαχία, καλεί την κυβέρνηση να στρέψει το βλέμμα της στα άτομα με αναπηρία, κινούμενη με γνώμονα την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010- 2020» καθώς και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων.

Εμείς, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σταθερά στην προώθηση δράσεων και προτάσεων, όπως πρόσφατα για την εξαίρεση των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την εφεδρεία, πιστεύοντας πως η αναπηρία είναι πρωτίστως ζήτημα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία κάθε κράτος Πρόνοιας οφείλει να θέτει σε προτεραιότητα»

TAGS