Οι ακοολόγοι και ακοοπροθετιστές συχνά ερωτώνται εάν είναι απαραίτητη η εφαρμογή δύο ακουστικών βαρηκοΐας έναντι της εφαρμογής ενός ακουστικού στο αυτί με την μεγαλύτερη απώλεια ακοής. Λαμβάνοντας υπόψιν το κόστος κάθε ακουστικού βαρηκοΐας, η απάντηση είναι πως χρειάζεται να εφαρμόζονται δύο ακουστικά εφόσον υπάρχει βαρηκοΐα και στα δύο αυτιά.

1. Οι ήχοι είναι εκ του φυσικού πιο δυνατοί

Φορώντας ακουστικά βαρηκοΐας και στα δύο αυτιά αυξάνεται η υποκειμενική αντίληψη της έντασης έως και 10 ντεσιμπέλ με αποτέλεσμα να χρειάζεται να δοθεί λιγότερη ένταση από τα ακουστικά.

2. Η ομιλία είναι πιο ευκρινής

Η ένταση της ομιλίας δεν είναι αρκετή από μόνη της. Προκειμένου να καταστήσουμε την ομιλία όσο το δυνατόν πιο ευκρινή καλό είναι να κάνουμε χρήση δύο ακουστικών βαρηκοΐας.

3. Καλύτερη κατανόηση της ομιλίας σε θορυβώδες περιβάλλον

Η χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας σε ήσυχο περιβάλλον μπορεί να προσφέρει βοήθεια, όμως αυτή η βοήθεια είναι πολύ μικρότερη σε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Η αμφοτερόπλευρη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας αυξάνει το ωφέλιμο σήμα (ομιλία) σε σχέση με την φασαρία (περιβαλλοντικοί ήχοι) με αποτέλεσμα την πιο εύκολη επικοινωνία.

4. Προσανατολισμός των ήχων

Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι ενώ τα αυτιά μας προσλαμβάνουν τους ήχους, αυτοί οι ήχοι γίνονται αντιληπτοί και κατανοητοί σε επίπεδο εγκεφάλου. Με άλλα λόγια, τα αυτιά μας είναι τα όργανα που μεταφέρουν τους ήχους για να μπορέσουμε να τους ακούσουμε απ’ τον εγκέφαλό μας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σχεδιασμένος για να αξιοποιεί τις πληροφορίες που δέχεται και από τα δύο αυτιά προκειμένου να προσδιορίσει με ακρίβεια την ακριβή προέλευση των ήχων. Φορώντας μόνο ένα ακουστικό βαρηκοΐας, ο εγκέφαλος αδυνατεί να προσδιορίσει από που προέρχονται οι ήχοι με αποτέλεσμα να υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών πχ κάποιος αισθάνεται ότι τα διερχόμενα αυτοκίνητα είναι μόνο από την πλευρά που φορά το ακουστικό.

5. Αποτελεσματικότερη ανακούφιση των εμβοών

Οι εμβοές είναι συχνά συνδεδεμένες με την απώλεια ακοής. Οι έρευνες δείχνουν ότι η αμφοτερόπλευρη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας προσφέρει μεγαλύτερη ανακούφιση από τις εμβοές. Σε περιπτώσεις ανθρώπων που η υποκειμενική αίσθηση των εμβοών τους είναι πολύ έντονη, μπορεί να γίνει ηχοκάλυψη των εμβοών με επιπρόσθετο ήχο.

6. Η αμφοτερόπλευρη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση της ακοής λόγω ακουστικής υστέρησης.

Η επιτυχημένη αντιμετώπιση της απώλειας ακοής εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισής της. Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο εγκέφαλος δεν δέχεται τα κατάλληλα ερεθίσματα, τόσο μικρότερη θα είναι και η ικανότητά του να διακρίνει τους ήχους όταν εφαρμοστούν ακουστικά βαρηκοΐας. Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σημαντική όχι μόνο η άμεση αντιμετώπιση της βαρηκοΐας αλλά και η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και για τα δύο αυτιά.

Ακόμη και εάν φαίνεται πιο οικονομικό να αγοράσει κανείς ένα ακουστικό βαρηκοΐας, έχει αποδειχθεί από μακροχρόνιες έρευνες ότι τα άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη είναι πολύ περισσότερα από την επένδυση σε δύο ακουστικά βαρηκοΐας

Στα Κέντρα Υποστήριξης Ακοής Θεοδώρου σας προσφέρουμε εξατομικευμένες εφαρμογές ακουστικών βαρηκοΐας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από τον Βρετανικό Σύλλογο Ακοολογίας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σας, δείτε περισσότερα στο www.akoustikatheodorou.gr