Συγκρούσεις, κενά και επικαλύψεις στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Πόσες ενστάσεις έγιναν δεκτές


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
13:08
09/01/2015
Συγκρούσεις, κενά και επικαλύψεις στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών
loading

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται με βάση διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, γεγονός που οδηγεί σε επιμέρους συγκρούσεις, κενά ή και επικαλύψεις ανάμεσα στα υποσυστήματα αξιολόγησης.

Η Αρχή μελετά το ζήτημα αυτό, καθώς και τα θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένες κρίσεις και προτάσεις θα κατατεθούν όπως προβλέπεται θεσμικά στην ετήσια έκθεση, την οποία θα υποβάλει η Αρχή αρμοδίως.

Τα παραπάνω αναφέρει μεταξύ των άλλων η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ επισημαίνεται ότι η πρώτη εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης, όπως αυτής της εφαρμογής αξιολογικών διαδικασιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία απαιτεί πολιτική βούληση, πόρους, συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, σαφές πλαίσιο και κριτήρια εφαρμογής, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, δεν θα ήταν δυνατόν να μην παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία καταγράφονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα η Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) τονίζει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της παρήγαγε σημαντικό έργο, παρά την ελλιπή χρηματοδότηση, τις στοιχειώδεις συνθήκες στέγασης και τεχνολογικής υποστήριξης και τις καθυστερήσεις στη στελέχωσή της. Εντούτοις, τόσο ο ρόλος της Αρχής όσο και το έργο της δεν έχουν γίνει κατανοητά από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως προκύπτει και από σειρά σχολίων και άρθρων, τα οποία έχουν αναρτηθεί σε εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους. Προς τούτο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθεί εν συντομία ο ρόλος της ΑΔΙΠΠΔΕ, καθώς και το έργο το οποίο έχει παραγάγει μέχρι σήμερα.

Η ΑΔΙΠΠΔΕ επισημαίνει ότι δεν αποτελεί φορέα υλοποίησης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ως Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτίζεται ουσιαστικά με τον έλεγχο των όψεων της εκπαιδευτικής πολιτικής, λειτουργία που υπερβαίνει σημαντικά τα μέχρι σήμερα κρατούντα στον εκπαιδευτικό χώρο.

Επίσης γνωστοποιεί ότι τα μέλη του ΔΣ της Αρχής, πλην του προέδρου που είναι αποκλειστικής απασχόλησης, δεν μισθοδοτούνται. Προβλέπεται αποζημίωση πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις ετησίως (ήτοι, μέχρι 300 ευρώ ανά μέλος ΔΣ ετησίως), παρ’ όλο που το πολυσχιδές έργο της Αρχής απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων ετησίως. Ενδεικτικά, κατά το 1ο εξάμηνο λειτουργίας της Αρχής το ΔΣ συνεδρίασε τριάντα πέντε (35) φορές. Έτσι, επί της ουσίας ακόμα και το κόστος παράστασης και συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Αρχής επιβαρύνει αποκλειστικά τα μέλη της και σε καμιά περίπτωση τον εθνικό προϋπολογισμό ή κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Σε άλλο σημείο διευκρινίζεται ότι η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ και, επομένως, τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν πρόσθετες απολαβές από τη διαχείριση τέτοιων κονδυλίων. Επιπλέον, το ΔΣ έχει καταθέσει Έκθεση χρηματοδότησης δράσεων σχετικών με τις αρμοδιότητες της ΑΔΙΠΠΔΕ, χωρίς ιδιαίτερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των απαραίτητων οργάνων (π.χ. ΕΑΕΕ) και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των αρμοδιοτήτων της.

Ενστάσεις

Βάσει των αρμοδιοτήτων του το ΔΣ της Αρχής διαμόρφωσε πλαίσιο αποτίμησης του έργου και τον προσόντων των στελεχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 152/2013. Στη συνέχεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών η Αρχή εξέτασε συνολικά διακόσιες εννέα (209) ενστάσεις που υποβλήθηκαν και ανήρτησε τις σχετικές αποφάνσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αξιολόγησης. Τα πρώτα γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αποφάνσεις αυτές παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.

Πίνακας 1. Χαρακτηρισμός αποφάνσεων επί των υποβληθέντων ενστάσεων

ΑΠΟΦΑΝΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Δεκτή

21

10,05%

Μερικώς Δεκτή

59

28.23%

Απορρίπτεται

129

61,27%

ΣΥΝΟΛΟ

209

100%

Πίνακας 2. Αποφάνσεις ανά κατηγορία αξιολόγησης

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

139

6

4,32%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

147

7

4,76%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

159

10

6,29%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΩ

146

68

46,58%

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΙΠΠΔΕ.

Καλόγηρος Βασίλειος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει