Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμόν 111966/Δ2 υπουργική απόφαση γνωστοποίησε τον αριθμό των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και διεύθυνση εκπαίδευσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρατίθενται στο έγγραφο προκύπτει ότι 6027 εκπαιδευτικοί πλεονάζουν.

Όσον αφορά την κατανομή του αριθμού αυτού διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι πλεονάζοντες ανήκουν στην ειδικότητα των γυμναστών, των εκπαιδευτικών της πληροφορικής καθώς και των ξενόγλωσσων καθηγητών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών).

Επίσης αρκετοί είναι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών και οι θεολόγοι.

Όσον αφορά τις λεγόμενες βασικές ειδικότητες πλεονάζοντες εντοπίζονται σε φιλολόγους και φυσικούς. Όσον αφορά τους φιλολόγους ο κύριος όγκος αφορά την περιοχή της Αχαϊας όπου βρίσκονται οι 35 από τους 40 συνολικά υπεράριθμους.

Στους φυσικούς οι πλεονάζοντες ανέρχονται σε 33 με τον κύριο όγκο να βρίσκεται σε Ανατολική Θεσσαλονίκη και Φθιώτιδα. Α

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος όγκος των ξενόγλωσσων φιλολόγων, γυμναστών, καθηγητών πληροφορικής, καλλιτεχνικών, φυσικής αγωγής θα απορροφηθούν σε κενές θέσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθεί πίνακας με τον αριθμό των πλεοναζόντων ανά ειδικότητα.

Κωδικός

Ειδικότητα

Αριθμός πλεοναζόντων

Ποσοστό

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

1441

23,9%

ΠΕ19-ΠΕ20

Πληροφορικής

1348

22,36%

ΠΕ05

Γαλλικής

958

15,89%

ΠΕ06

Αγγλικής

925

15,35%

ΠΕ07

Γερμανικής

363

6,03%

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

274

4,55%

ΠΕ01

Θεολόγοι

198

3,29%

ΠΕ16

Μουσικοί

156

2,59%

ΠΕ09

Οικονομολόγοι

146

2,42%

ΠΕ32

Θεατρικών Σπουδών

66

1,10%

ΠΕ02

Φιλόλογοι

40

0,66%

ΠΕ18.02

Διοίκησης Επιχειρήσεων

39

0,65%

ΠΕ04.01

Φυσικοί

33

0,55%

ΠΕ13

Νομικών – Πολιτικών Επιστημών

30

0,50%

ΠΕ10

Κοινωνιολόγοι

6

0,10%

ΠΕ04.05

Γεωλόγοι

3

0,05%

ΠΕ12.01

Πολιτικοί Μηχανικοί

1

0,02%

Όσον αφορά τα κενά που δόθηκαν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με βάση πάντα το έγγραφο του Υπουργείου ανέρχονται σε 3875 και κατανέμονται σε 8 ειδικότητες με τη μερίδα του λέοντος να την έχουν οι θέσεις για τους καθηγητές πληροφορικής που αποτελούν το 30,27% των διαθέσιμων προς μετάταξη θέσεων.

Κωδικός

Ειδικότητα

Αριθμός κενών θέσεων

Ποσοστό

ΠΕ19-ΠΕ20

Πληροφορικής

1173

30,27%

ΠΕ06

Αγγλικής

686

17,70%

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

675

17,42%

ΠΕ05

Γαλλικής

563

14,53%

ΠΕ07

Γερμανικής

339

8,75%

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

262

6,76%

ΠΕ16

Μουσικοί

133

3,43%

ΠΕ32

Θεατρικών Σπουδών

44

1,14%