Ένα ενδιαφέρον Τμήμα με χαμηλή βάση εισαγωγής, είναι αυτό των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Χίο. Το Τμήμα εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο και είχε βάση εισαγωγής το 2014 9.362 μόρια. Σύμφωνα με έρευνα σε αποφοίτους του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 2011 το ποσοστό ανεργίας ήταν 13,2% για τους αποφοίτους των ετών 2005- 2007. Στην εν λόγω έρευνα αποτυπώνεται η ικανοποίηση των αποφοίτων από την εργασία τους καθώς και από την εκπαίδευση που τους παρείχε το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του 2005-2009 σε ποσοστό 51,3% χρειάστηκαν λιγότερο από 2 μήνες για ένταξη στην αγορά εργασίας. Φιλοσοφία και στόχοι Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000) ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής. Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της: · Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) · Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering) Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι «νέου τύπου» μηχανικοί. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά τα ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος. (πηγή ιστοσελίδα Τμήματος) Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές Το Τμήμα έχει δημιουργήσει ξεχωριστή ενότητα για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι σε ένα όμορφο διαδικτυακό περιβάλλον για το αντικείμενο σπουδών, τις κατευθύνσεις, την επαγγελματική αποκατάσταση. Επίσης υπάρχουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και τηλέφωνα για περαιτέρω επικοινωνία. Παρουσιάζουμε τα όσα αναφέρονται στο ερώτημα «Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης (ΜΟΔ)» Στη σημερινή οικονομία, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, και η λειτουργία των υλικών και άυλων προϊόντων και συστημάτων απαιτεί μια ριζικά νέα αντίληψη για πλευρές της επιστήμης του μηχανικού. Ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης, εκπαιδεύεται και αποκτά τον απαραίτητο συνδυασμό τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων ώστε να υλοποιεί και να συντονίζει επιτυχώς το σύνολο ενός πολύπλευρου συστήματος, έργου, προϊόντος ή υπηρεσίας. Χρησιμοποιεί μεθόδους μηχανικού για να διαχειριστεί πολύπλοκα προβλήματα από τους χώρους της τεχνολογίας, της οικονομίας και της διοίκησης. Ο ΜΟΔ αποκτά από τα πρώτα κιόλας χρόνια των σπουδών του εκείνες τις διεπιστημονικές δεξιότητες ώστε αφενός να κατανοεί την τεχνολογία ως μηχανικός και αφετέρου να είναι καλύτερα προετοιμασμένος στο να διαχειριστεί τη τεχνολογία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ενδεικτικοί τομείς δραστηριοποίησης του ΜΟΔ: εφαρμογές των ποσοτικών μεθόδων στη χρηματοοικονομική, διοίκηση έργων και λειτουργιών, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση κινδύνων, εφαρμογές της πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων, κοστολόγηση, αξιολόγηση επενδύσεων, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. Ερωτήσεις και απαντήσεις Μετά την αποφοίτηση Μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες. Όπως αναφέρεται σε αυτήν ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με την αποπεράτωση των σπουδών του, θα είναι ένας ικανότατος μηχανικός και επαγγελματίας. Οι επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής, θα συντελέσουν στη διαμόρφωσή του ως επιστήμονα και ως πλήρως καταρτισμένου μηχανικού – στελέχους επιχείρησης / εργοστασίου. Έτσι ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα έχει μπροστά του ένα ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα. Θα μπορεί να σταδιοδρομήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής. Ο απόφοιτος του ΤΜΟΔ θα καταρτίζεται άριστα ώστε ως μηχανικός να έχει επιπροσθέτως εξειδικευμένες οικονομικές και διοικητικές γνώσεις Όσοι επιθυμούν ακαδημαϊκή καριέρα θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές περιοχές και κυρίως σε Financial Engineering, Logistics, Manufacturing Systems Engineering, Information Systems και Management Engineering. Όλοι οι απόφοιτοι ΜΟΔ εξάλλου έχουν τη δυνατότητα (κατόπιν δικής τους επιλογής) να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης: · Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών · Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων · Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων) · Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών · Επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών · Γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες βιομηχανιών όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΔ 541/78 περί μητρώου μελετητών. Μαρτυρίες αποφοίτων του Τμήματος για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία (testimonials) Οικονομικό Επιμελητήριο Σύμφωνα με απόφαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης εγγράφονται σε αυτό. Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.