Τη Δευτέρα, 28 Απριλίου, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου Αθηναίων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη, 15 Μαΐου.

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» άρχισε να λειτουργεί το 2007 συμβάλλοντας στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης 200 απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 35 και θα γίνονται καθημερινά από τις 9.30 – 13.00, εκτός Παρασκευής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος

3. Διαβατήριο και Άδειες Διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από την χώρα προέλευσης απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκδοσης και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας.

5. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από την εφορία μέχρι την λήξη του τρέχοντος έτους κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.

6. Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει).

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος).

8. Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον υπάρχει).

9. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε περίπτωση που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο Δήμο εκτός του Δήμου Αθηναίων.

Η επιλογή των ωφελουμένων του προγράμματος θα γίνει με κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

TAGS