Τον Φεβρουάριο του 2020 η Nestlé Ελλάς είχε παρουσιάσει το όραμα και τα σχέδια της ώστε καμία συσκευασίας της, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, να μην καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ως απόρριμμα. Με αυτό το όραμα  η εταιρεία δεσμεύτηκε να γίνει μέρος της λύσης και να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς απορρίμματα.

Κρατώντας το λόγο της η Nestlé Ελλάς σε συνεργασία με την Polyeco Α.Ε. συνεργάζονται για τη μείωση των επιπτώσεων της πλαστικής ρύπανσης θέτοντας σε εφαρμογή το πιλοτικό, πρωτοπόρο πρόγραμμα “WE SEA MORE”, που έχει ως στόχο την ανίχνευση, καταγραφή και τη συλλογή των απορριμμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το πρόγραμμα “WE SEA MORE” πραγματοποιήθηκε στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Παλαιού Φαλήρου. Περιοχή μελέτης αποτέλεσε η θαλάσσια και παράλια έκταση συνολικού εμβαδού 1 τετραγωνικού χιλιομέτρου, που βρίσκεται στην περιοχή  “Ακτή Έδεμ” όπου εκβάλει το ρέμα της Πικροδάφνης.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δυνατότητα άμεσου και έγκυρου εντοπισμού ρύπων και ειδικότερα πλαστικών στις ακτές, στην επιφάνεια και τον βυθό της θάλασσας.

Το καινοτόμο πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τρία στάδια:

Αρχικά έγινε καταγραφή των απορριμμάτων που μολύνουν την περιοχή. Σε αυτό το εγχείρημα βοήθησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η εταιρεία UcanDrone με  τη βοήθεια της τηλεπισκόπησης και μη επανδρωμένων συστημάτων (ΣμηΕΑ), τα οποία πετούν ή πλέουν στην περιοχή, και χαρτογραφούν τα απορρίμματα που υπάρχουν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συλλογή των απορριμμάτων που χαρτογραφήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας Divers’ World. Τα απορρίμματα συγκεντρώνονταν σε καθημερινή βάση σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο διαλογής όπου γινόταν ο διαχωρισμός τους σε:

  • Πλαστικό
  • Γυαλί
  • Σιδηρούχα Μέταλλα (scrap)
  • Αλουμίνιο
  • Ξύλο
  • Χαρτί
  • Μπαταρίες-Αναπτήρες
  • Ελαστικά, Σύμμεικτα (υλικά που δεν μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση)

Ο καθαρισμός της περιοχής μελέτης διήρκεσε συνολικά μία εβδομάδα κατά την οποία συλλέχθηκαν συνολικά 11 τόνων απορριμμάτων από τον βυθό και την ακτή.

Από την αρχή του εγχειρήματος, σκοπός ήταν τα συλλεχθέντα απορρίμματα να αξιοποιηθούν βάσει της αρχής της κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά τα πλαστικά, συλλέχθηκαν συνολικά 132 kg εκ των οποίων το 75% – που ήταν κατάλληλο προς ανακύκλωση – έγινε πέλλετ. Ακολούθως και οι υπόλοιπες κατηγορίες απορριμμάτων οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση με βάση το υλικό τους, ενώ το χαρτί και το ξύλο οδηγήθηκαν προς παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και το γυαλί ως πρώτη ύλη για την τσιμεντοβιομηχανία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων των δύο εταιρειών με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της πλαστικής ρύπανσης.

TAGS