Την πρόσληψη 120 εποχικών υπαλλήλων προωθεί η ΕΥΔΠΑ σε Αθήνα και Πειραιά.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ στην Αττική.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οχτώ μηνών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15 έως 24 Οκτωβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 ως 65 ετών.

Οι θέσεις:

Καταμέτρησης και Ελέγχου Καταναλώσεων Αθηνών
28 ΔΕ Καταμετρητών

Καταμέτρησης και Ελέγχου Καταναλώσεων Πειραιώς
22 ΔΕ Καταμετρητών

Υπηρεσίες Αθηνών
43 ΥΕ Εργατών

Υπηρεσίες Πειραιά
27 ΥΕ Εργατών

Για τις θέσεις των καταμετρητών ζητούνται:

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15 έως 24 Οκτωβρίου.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.