Αλλάζουν μετεγγραφές και εξεταστική στα ΑΕΙ

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας


ΕΛΛΑΔΑ
11:53
07/12/2012
Αλλάζουν μετεγγραφές και εξεταστική στα ΑΕΙ
loading

Στη Βουλή θα βρεθούν οι νέες διατάξεις για τις μετεγγραφές φοιτητών μεταξύ πανεπιστημίων, αλλά και την επιπλέον εξεταστική που θεσμοθετείται για τους φοιτητές επί πτυχίω, καθώς κατατίθεται το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας την Παρασκευή, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που κατατίθεται σήμερα ή το αργότερο αύριο στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και περιλαμβάνει διατάξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πρωτοετών φοιτητών της τρέχουσας σχολικής χρονιάς που θα έχουν την δυνατότητα να μετεγγραφούν το επόμενο εξάμηνο με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Ιδρύματος, προκειμένου να μειώσουν το κόστος διαβίωσής τους.

Το κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι το ύψος του εισοδήματος της οικογένειας τους, εάν έχουν αδέλφια που φοιτούν ήδη σε ένα τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης και μπορούν να μετεγγραφούν στην ίδια πόλη και σε αντίστοιχου επιστημονικού αντικειμένου τμήμα μ' αυτό που πέρασαν αρχικά.

Οι λεπτομέρειες για τις μετεγγραφές θα συμπεριληφθούν σε τροπολογία η οποία θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στη Βουλή.

Καθιέρωση της έκτακτης εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές

Καθιερώνεται η έκτακτη εξεταστική, καθώς οι φοιτητές επί πτυχίω θα μπορούν να δώσουν κάποια μαθήματα που «χρωστούν», ώστε, εάν το επιθυμούν, να τελειώσουν νωρίτερα και πιο ευέλικτα τις σπουδές τους.

Αλλαγές και στις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την υπό κατάργηση βαθμίδα του λέκτορα στα ΑΕΙ. «Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους, είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, είτε με την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται», αναφέρει το νομοσχέδιο.

Για τους καθηγητές των ΑΕΙ αναφέρεται ακόμη στο νομοσχέδιο ότι «οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί».

Λειτουργία Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις που έχουν σχέση με τη συγκρότηση και λειτουργία των νέων Συμβουλίων Διοίκησης στα ΑΕΙ. Όπως αναφέρεται, «το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία».

Παράταση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Παρατείνεται όπως αναφέρεται Από το νομοσχέδιο προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται από το σχετικό νόμο προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, την διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης.

Η παράταση ξεκίνησε από την 11η Αυγούστου 2012, οπότε και εξέπνευσε η αρχική προθεσμία, και λήγει στις 10 Μαρτίου 2013.

Επίσης, έχει ήδη ανακοινωθεί η σύσταση Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΕ), η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και υπάγεται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προϋποθέσεις για τις θέσεις σχολικών συμβούλων

Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται, βάσει του υπό κατάθεση νομοσχεδίου, εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει