Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα ανεργίας

Πώς και σε ποιους χορηγείται - Όλες οι προϋποθέσεις


ΕΛΛΑΔΑ
10:08
30/05/2012
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα ανεργίας
183
loading

Για να γίνει η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του Οργανισμού απαιτείται η παρουσία του ίδιου του ατόμου στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου διαμένει.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει -αυτοπρόσωπη προσέλευση του ανέργου- και για την αίτηση χορήγησης επιδόματος ανεργίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους επιδόματος ανεργίας με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά: Το τελευταίο 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες (ένσημα) χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου και επιπλέον να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατά έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την εγγραφή του στο ταμείο ανεργίας.

Επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυση του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου και επιπλέον να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας .

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά
: Βασική προϋπόθεση είναι να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυσή σου χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίσεις τα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ της περιοχής σου, το αργότερο σε 60 ημέρες από την απόλυσή σου.

Αν απασχολείται σε εποχιακά επαγγέλματα (ξενοδοχοϋπάλληλοι, μουσικοί, ηθοποιοί κλπ.) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο λαμβανομένων υπόψη και των ενσήμων του τελευταίου διμήνου.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει ο άνεργος να επιδείξει στον ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

1. Κάρτα ανεργίας (φωτοτυπία)
2. Καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες).
3. Ένσημα των τελευταίων δύο ετών πριν την απόλυση, εκτός των δύο τελευταίων μηνών.
4. Το τελευταίο απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.
5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας τρέχοντος έτους

α) Σε περίπτωση μη παραλαβής του εκκαθαριστικού Εφορίας αντίγραφο της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης,
β) Αν ο άνεργος δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια ΔΥΟ με την οποία θα βεβαιώνεται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

6. Φωτοτυπία οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ (εφόσον ο άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή παιδιά).

7 α) Αστυνομική ταυτότητα για Έλληνες ανέργους.
β) Φωτοτυπία ταυτότητας ομογενούς και διαβατηρίου για ομογενείς ανέργους.
γ)Φωτοτυπία διαβατηρίου, άδειας εργασίας και άδειας παραμονής για αλλοδαπούς ανέργους.

Η προθεσμία εγγραφής στο ταμείο ανεργίας είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την απόλυση του ασφαλισμένου και η επιδότηση ανεργίας ξεκινάει από την ημερομηνία εγγραφής στην Υπηρεσία παροχών του ΟΑΕΔ.

Αν η εγγραφή γίνει πριν την παρέλευση εφτά ημερών από την απόλυση του ασφαλισμένου, η επιδότηση ξεκινάει από την 7η ημέρα μετά την απόλυση.

Ο ασφαλισμένος εγγράφεται στον ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του που αποδεικνύεται με : εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α. Η έκδοση κάρτας ανεργίας γίνεται από το γραφείο εργασίας του Οργανισμού.

Όταν ο άνεργος προσληφθεί πρέπει να διακόψει το ταμείο ανεργίας έχοντας:
- την πρόσληψη του φωτοτυπία.
- βεβαίωση από το Γραφείο Εργασίας του ΟΑΕΔ
- όλες τις επιταγές που έχει στην κατοχή του.

Όταν ο άνεργος βγει στο εξωτερικό πρέπει οπωσδήποτε να διακόψει το ταμείο ανεργίας:
-με φωτοτυπία του εισιτηρίου αναχώρησης από την Ελλάδα.
-βεβαίωση από το Γραφείο Εργασίας του ΟΑΕΔ
-όλες τις επιταγές που έχει στην κατοχή του.

Οι αλλαγές στο νόμο

Από 1.1.2013 εντός της τετραετίας από την πρώτη επιδότηση του εργαζομένου λόγω ανεργίας η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τις 450 ημέρες.

Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα 450 ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου -450- ημερήσιων επιδομάτων.

Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα από 400.

Για τις γιορτές του Πάσχα η οικονομική ενίσχυση των ανέργων είναι ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων η οικονομική ενίσχυση είναι ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.]

Ταμείο ανεργίας για ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

Εισφορά υπέρ ανεργίας -που διαμορφώνεται στα 10 ευρώ τον μήνα- είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το νέο ταμείο ανεργίας τους. Τα χρήματα θα πηγαίνουν σε ειδικό λογαριασμό, που θα χορηγεί βοηθήματα στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους -δηλαδή τους άμεσα ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ- που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη, η εισφορά αυτή εισπράττεται μαζί με τις άλλες εισφορές των κλάδων σύνταξης και ασθένειας στον ΟΑΕΕ και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.
Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων προβλέπεται πως:

Σκοπός του Λογαριασμού αυτού είναι η χορήγηση βοηθήματος στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους- άμεσα ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε, του Ε.Τ.Α.Α. και του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε, που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Ως πόρος του Λογαριασμού αυτού θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) €, την οποία θα καταβάλλουν οι παραπάνω δικαιούχοι του βοηθήματος. Η εισφορά αυτή συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μαζί με τις άλλες εισφορές των Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας στον Ο.Α.Ε.Ε. και αποδίδεται στο Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της καταβολής της.

2. Από τη Δ/νση Εσόδων του Ο.Α.Ε.Ε., σημειώνονται τα εξής:
α) Όπως σε κάθε Οργανισμό, Κλάδο ή Λογαριασμό κοινωνικής ασφάλισης, καθορίζονται οι πόροι τους με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, έτσι και για το Λογαριασμό αυτό θα εκδοθεί Κανονισμός και προφανώς, πέραν της κύριας εισφοράς, θα προβλέπεται ότι τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής της, θα αποτελούν πόρους του Λογαριασμού.

Κατά συνέπεια, θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. περί καταβολής καθυστερούμενων εισφορών, η αναλογία δε, των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που αφορά την κύρια εισφορά του Λογαριασμού, θα αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. υπέρ του Λογαριασμού αυτού.

β) Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν είναι αυτοτελώς απασχολούμενοι, δεδομένου ότι δεν ασκούν κανένα επάγγελμα, είχαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και υπήχθησαν σε αυτήν προκειμένου να συμπληρώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους ή για τη χορήγηση παροχών Κλάδου Υγείας.

Εξάλλου, δεν μπορεί να τύχουν παροχής του Λογαριασμού αυτού, αφού για να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. έχουν ήδη διακόψει το επάγγελμά τους. Κατά συνέπεια, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της κύριας εισφοράς του Λογαριασμού αυτού.

γ) Οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που παράλληλα είναι ασφαλισμένοι άλλου ασφαλιστικού οργανισμού λόγω παράλληλης απασχόλησης τόσο για τον Κλάδο Σύνταξης όσο και για τον Κλάδο Ανεργίας, υποχρεούνται στην καταβολή της κύριας εισφοράς του νεοσύστατου Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, δεδομένου ότι ο σκοπός και οι παροχές των δύο Λογαριασμών Ανεργίας έχουν τη δική τους στόχευση.

Ο μεν ένας καλύπτει τον μισθωτό από ενδεχόμενη λύση της εργασιακής του σχέσης με τον εργοδότη του, ο δε άλλος καλύπτει τον ελεύθερο επαγγελματία από ενδεχόμενη διακοπή του επαγγέλματός του για τουλάχιστον τρεις μήνες.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

183
σχόλια
 1. avatar Σβανας Νίκος

  Δουλεύω σαν σεκιουριτι σε μια εταιρία 2 χρόνια κ τώρα θέλω να βγω για πρωτη τώρα ταμείο ανεργίας τα πρωτα ενσημα που μας έβαζαν ηταν 4 αρα τώρα των Ιούλιο κ μετα τα κάνανε οχταωρα θέλω να μάθω μπορω να βγω ταμείο ανεργίας.

 2. avatar Νικολέτα Σ

  Καλησπέρα! Ξερει κάποιος πόσες μέρες κάνεις να μπει το επίδομα την πρώτη φορά?

 3. avatar Sakisbasiliadis

  Γεια σας περνω ταμειο ανεργιας καθε 12 του μηνα αλλα το ΟΑΕΔ πληρωνει καθε παρασκευει αλλα ειναι τεταρτη οποτε θα τα παρω στης 8 που ειναι παρασκευη η στης 1515?

 4. avatar ΕΛΕΝΗ σαρ

  αποληθικα 31/12/18-κλεινω τα 55 17/12/19 οποτε καταθετω για συνταξη(στα 55 με αναπηρο παιδι)αν μπω στο ταμειο ανεργιας μπορει να υπαρχει προβλημα με την συνταξη?ακουσα οτι για να μπορεις να βγεις στην συνταξη πρεπει να εχεις απο 100 ενσημα τα τελευταια 4 χρονια-και εγω το 2019 δεν θα εχω

 5. avatar Γιωτα Χρι

  Αποληθηκα απο την στις 29/09/2018 Εκανα Αιτηση στον ΟΑΕΔ και μου μπηκαν τα λεφτα για δυο μηνες.720 τις 14/12/2018 την αιτηση την εκανα στις 09/10/2018.Ξερει κανεις εαν μεχρι το Δεκεμβριο μπουν και του Δεκεμβριου τα λεφτα στην καρτα η θα τα δωσουν τον Γεναρι.Ευχαριστω.

 6. avatar StamPa

  Καλησπερα σας
  Παρακαλω θα ήθελα να ρωτησω το εξής
  Εργαζόμουν σαν μισθωτός υπάλληλος γραφείου από το 2010 έως και τις αρχές του μήνα όπου μου έγινε καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη μου (απόλυση) παράλληλα είμαι και μέλος σε οε με 33,3 % από την οποία όμως δεν έχω έσοδα και επίσης στο καταστατικό διευκρινίζεται ότι δεν είμαι διαχειριστής.
  Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε αν δικαιουμε επιδότηση ανεργίας στα γραφεία του ΟΑΕΔ μου είπαν ότι αν δεν μεταβιβάσω το μερίδιο μου η να κάνω αδρανής την επιχείρηση δεν δικαιουμε αλλά στην σελίδα σας αναφέρει ότι για εισόδημα 1450 και κάτω δικαιουμε παρακαλω για την απάντηση σας.

 7. avatar Δημητρης Μπ.

  Περνώ το ταμείο αν εργαστω για δύο ώρες την εβδομάδα το χάνω το ταμείο

 8. avatar Δημητρης Μπ.

  Αν έχω ταμείο και εργαστω δύο ώρες την εβδομάδα το χάνω το ταμειο

 9. avatar Δημητρης Μπ.

  Εάν έχω ταμείο και εργαστω για δύο ώρες την εβδομάδα χάνω το ταμείο

 10. avatar Σακης1989____

  Έχω από 06/09/2017 έως 05/09/18 299 ένσημα ΙΚΑ για πρώτη φορά μπορώ να βγω ταμείο;ξέρει κανείς;

 11. avatar ΣΕΡΕΤΗ λαμπρινη

  Έχω να δουλέψω τρία χρόνια κ έχω μπει στο δήμο με οχταμηνη σύμβαση. Όταν παρέλθει αυτός ο χρόνος θα μπω στο ταμείο ανεργίας?

 12. avatar Καραβασίλης Γεωργιος

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω επειδή δεν έχω πάρει πάλι επιταγή από το ταμείο ανεργίας αν το δικαιούμαι.Στις 21 Ιουλίου κλείνω 8 μήνες εργασίας σε πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε κέντρο παροχής υπηρεσιών πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (HOT SPOTS) (2). Ξεκίνησα να εργάζομαι εδώ στην Κώ από τις 21 Νοεμβρίου του 2017 μας έδωσαν και 2 μήνες παράταση ακόμα! Δηλαδή μου λήγει τώρα η σύμβαση εφόσον δεν ανανεωθεί ξανά, αντί για τις 21 Ιουλίου, στις 21 Σεπτεμβρίου!!!Το δικαιούμαι το επίδομα ανεργίας Ή όχι;; Ευχαριστώ.

 13. avatar Κορινα ζ.

  Μπορειτε να μου πειτε αν προκαταβαλλεται το επιδομα ανεργιας η αν πληρωνεται δεδουλευμενο; παλια ξερω οτι προκαταβαλλοταν οποτε την πρωτη φορα περιπου 35-40 μερες μετα την καταθεση αιτησης εμπαιναν δυο επιδοματα. Τωρα πηρα ενα γιαυτο ρωω αν εχει αλλαξει...

 14. avatar ΚΑΙΤΗ ΠΑΡ.

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟΧΕΙΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ? ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΒΓΗΚΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΗΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ Η ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 15. avatar Δόντια Σε

  Μπορείτε σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στην εξής ερωτηση:ο σύζυγος μου έχει για το 2017 175ενσυμα από τα οποία τα 45ειναι οικοδομής και130 καταστήματος. Για το2018 μεχρη τώρα τον Απρίλιο εχει 100ενσυμα καταστήματος. Να σας αναφέρω ότι τα προυγουμενα χρόνια δεν είχε καθόλου ένσυμα πρώτη φορά πήρε το 2017.θα απολυθεί τώρα τον Ιούνιο 2018.δικαιουται ταμείο ανεργίας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 16. avatar Πέτρος Κορομπος

  Δουλεύω από 1 Ιουνίου του 2017. Σκοπεύω μας σταματήσω στις 1 Ιουλίου 2018. Δικαιούμαι ταμείο; Δουλειά 6ωρη, 20 ένσημα τον μήνα. Στον ΟΑΕΔ αν πάρεις τηλέφωνο σου λένε ότι είσαι ηλίθιος και σου το κλείνουν στα μούτρα.

 17. avatar Christin

  Φυσικά και ειναι συντάξιμα. Τα ένσημα πανε στο Ι.Κ.Α. και όχι στον Ο.Α.Ε.Δ.! Το κακο ειναι οτι μπορει να τα καθυστερησει ( νόμιμα), μεχρι 3 μηνες!!!!

 18. avatar Θωμας κωστας

  Εκανα τα χαρτια μου 1/112017 κ εκρεμουσαν τα τελευταια ενσυμσ που τα παω μευα απο δυο βδομαδες οπως καθε χρονο εποχικος πυροσβεστης ειμαι απο το 2007 5 μηνρε δουλεια μπαινω σημερα να δω ηλεκτρονικα πως παει η αιτηση κ τι να δω αποριφτηκε λογου οτι δεν εχω συμπληρωσει 125 ημερομισθια ενω τιυς πηγα κ τα τελευταια ενσυμα σεπτεμβριου οκτωμβριου μετα απο 15 μερες αφου ειχα κανει την αιτηση πως το εξηγειται αυτο..μαλλον θα χασανε τα ενσυμα..

 19. avatar Γιώργος8516

  Ρε παιδιά αν περάσουν οι 60 ημέρες και δεν κανείς την αίτηση πως γίνετε να το παρεις

 20. avatar Ευαγόρας

  Ρε παιδιά τά ένσημα που αφαιρεί ο ΟΑΕΔ τους δύο τελευταίους μήνες για να βγείτε ταμείο είναι σηνταξιμα

  1. avatar Christin

   Φυσικά και ειναι συντάξιμα! Αυτο δεν εχει να κανει με τον Ο.Α.Ε.Δ.! Τα ενσημα πάνε στο Ι.Κ.Α., και εχει δικαιωμα ο εργοδότης να τα καθυστερήσει μεχρι 3 μηνες!

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει