Εκπτώσεις στα πρόστιμα για όσους προσλαμβάνουν αδήλωτους εργαζομένους

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
18:22
26/06/2018
Εκπτώσεις στα πρόστιμα για όσους προσλαμβάνουν αδήλωτους εργαζομένους
1
loading

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την αδήλωτη εργασία επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο της επιβολής προστίμου στον εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, με τις κάτωθι προσθήκες:

  • Προσαυξάνεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη. Ειδικότερα, οι ειδικοί επιθεωρητές θα επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ στον εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών ετών από τη διαπίστωση της παράβασης το πρόστιμο επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.
  • Τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε τρεις μήνες, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά και με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα καταλογίζεται σε βάρος του εργοδότη το σύνολο των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών.
  • Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου σε περίπτωση που ο εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Ειδικότερα, αν μέσα σε 10 μέρες από τη μέρα του ελέγχου ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο ή τους εργαζομένους που εντοπίστηκαν ως αδήλωτοι, τότε το πρόστιμο μειώνεται σε 7.000 ευρώ για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας τουλάχιστον 3 μηνών, σε 5.000 ευρώ για σύμβαση εργασίας τουλάχιστον 6 μηνών και σε 3.000 ευρώ για σύμβαση εργασίας τουλάχιστον 1 έτους.
  • Εισάγονται ρυθμίσεις για την ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου, έναντι των εργαζομένων και προβλέπεται ότι, σε περίπτωση παράβασης των συγκεκριμένων υποχρεώσεών τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 3996/2011 (χρηματικό πρόστιμο, κλπ).
  • Θεσπίζεται υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της. Ο συνολικός αριθμός των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 17% του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και, σε κάθε περίπτωση, τα 40 άτομα, κλπ. Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο εφαρμογής των προαναφερομένων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο επιβάλλει σε περίπτωση παράβασής τους τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
  • - Προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, ειδικότερα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

1
σχόλιο
  1. avatar GP IOA

    Ωραία όλα αυτά, αλλά πώς θα αντιμετωπιστεί η ελλειπώς δηλωμένη εργασία; Π.χ. 1 ένσημο την εβδομάδα για 6 ήμερη εργασία

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει