Σχεδιάζεται η δημιουργία παρατηρητηρίου τραπεζικών χρεώσεων

Τι ανέφερε ο γ.γ. Εμπορίου σε συνέδριο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17:35
13/12/2016
Σχεδιάζεται η δημιουργία παρατηρητηρίου τραπεζικών χρεώσεων
2
loading

Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τραπεζικών Χρεώσεων, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης στο συνέδριο «Digital Government 2016-2021: Reforms, Innovation, Growth» που διοργάνωσε το περιοδικό «Netweek» με θέμα τις ψηφιακές πολιτικές.

Ο κ. Παπαδεράκης στην ομιλία του, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της γενικής γραμματείας σχετικά με την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και ειδικότερα στον προγραμματισμό των δράσεων που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ψηφιακής οικονομίας στη χώρα μας αλλά σημείωσε: «Τα αποτελέσματα της δικής μας προσπάθειας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συνεργασίας τόσο μεταξύ δημόσιων αρχών, όσο και με τον ιδιωτικό τομέα».

Ο κ. Παπαδεράκης υπενθύμισε ότι η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει αναλάβει τη διαχείριση και εποπτεία επτά πληροφοριακών συστημάτων, για τις δημόσιες συμβάσεις, την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτές, την καταχώριση εμπορικών σημάτων, τη σύσταση και δημοσιότητα εταιρειών και την εποπτεία της αγοράς σε θέματα τιμών και αναφέρθηκε επιγραμματικά σε ορισμένα από αυτά, ξεκινώντας από τις δημόσιες συμβάσεις.

Σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ο κ. Παπαδεράκης ανέφερε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν έμπρακτα τις θετικές επιδράσεις από την ηλεκτρονικοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2016 επιτεύχθηκε μείωση κόστους σε διαγωνιστικές διαδικασίες που φτάνει το 20%, ενώ η ολοκλήρωση των διαγωνισμών έχει επιταχυνθεί σημαντικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 ο μέσος χρόνος από τη διενέργεια ενός διαγωνισμού μέχρι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς υπολογιζόταν στις 57 ημέρες. Σήμερα, αυτό το χρονικό διάστημα έχει μειωθεί στις 33 ημέρες. Αυτά τα οφέλη αναγνωρίζονται τόσο από τις 858 αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και από τους 11.783 φορείς που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα.

Εξίσου σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των διοικητικών βαρών προς επιχειρήσεις και την ενίσχυση της διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές, είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος ο οποίος εισάγει μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων, η οποία θα απαλλάξει τον επιχειρηματία από την υποχρέωση υποβολής φακέλου στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία.

Παράλληλα, ενισχύεται η διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ με το TAXIS και το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης κλειδαρίθμων TAXIS και εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για νέες επιχειρήσεις, με επίκεντρο τις υφιστάμενες υπηρεσίες μιας στάσης. Αυτές οι δράσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία αναβάθμισης του ΓΕΜΗ, με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του.

«Εκτός από την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου πρέπει να αξιοποιηθούν και ως εργαλεία επιτελικού σχεδιασμού. Θα αναφέρω ενδεικτικά τα ηλεκτρονικά παρατηρητήρια τιμών που λειτουργούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Μέσω της πληροφορίας που παρέχουν για μια σειρά προϊόντων, όπως είναι τα πετρελαιοειδή, και υπηρεσιών, όπως είναι τα δίδακτρα φροντιστηρίων, αυτά τα παρατηρητήρια συμβάλλουν στην ορθή εποπτεία της αγοράς.

Το ζητούμενο είναι η προστασία των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τις οποίες ζητείται η σχετική πληροφορία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο σχεδιασμός μας για την ενοποίηση και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων παρατηρητηρίων.

Μια σημαντική τομή που θα επέλθει αφορά τη θέσπιση του Παρατηρητηρίου Τραπεζικών Χρεώσεων. Με δεδομένη την αυξανόμενη σημασία των ηλεκτρονικών πληρωμών, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ωφελήσει σημαντικά τους καταναλωτές» όπως είπε ο γενικός γραμματέας.

Επιπλέον, στο νέο νόμο περί υπαιθρίου εμπορίου, που αναμένεται να εισέλθει προς ψήφιση στο κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική καταγραφή των αδειών υπαιθρίου εμπορίου κάθε είδους, των επιβληθέντων προστίμων και άλλων στοιχείων.

Η βάση δεδομένων και το πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ ή ΟΠΣΝΑ), το οποίο αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή, δεν απαιτείται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη, αλλά οπωσδήποτε σύνδεση με το διαδίκτυο.

Γενικότερα για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Γενική Γραμματεία έχει συστήσει ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή όλων των βασικών φορέων της αγοράς, προκειμένου αυτή η διάσταση να ενσωματωθεί στο νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα μας. Μία από τις πρώτες ενέργειες αυτής της ομάδας θα είναι η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο θα αφορά τις αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομίας.

Επειδή, όμως, η ψηφιακή στρατηγική προϋποθέτει την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργιών, το τελικό κείμενο θα τεθεί υπόψη του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε να διευκολύνει την εκπόνηση μια πραγματικά ολιστικής ψηφιακής στρατηγικής. Άλλωστε, η ψηφιακή οικονομία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τη φύση τους υπερβαίνουν στεγανά και περιχαρακώσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

2
σχόλια
  1. avatar Kriton_5

    Το ίδιο το κράτος πού βάζει τις τράπεζες και μάς κλέβουν Τώρα βάζει φύλακα για να δει πόσο μας κλέβουν...φαντάσου τι γίνεται.....πάρτυ

  2. avatar TiEipesTwra

    συμφωνω χρειάζεται γιατι να μη γίνει εντός της της προστασιας καταναλωτή.
    Άλλο ΔΣ τώρα άλλοι διορισμοί κτήρια και οι [...] να πληρωνουμε ρουσφέτια

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει