Δε βλέπεις συχνά να κουβαλούν έτσι ένα κομμάτι γέφυρας.