Ο μέσος Αμερικανός ξοδεύει περίπου 2,5 ημέρες το χρόνο αναζητώντας χαμένα αντικείμενα.