Η φιλία ανθρώπων και σκύλων ξεκίνησε πριν από περίπου 30.000 χρόνια.

Σε αυτό, πάντως, που δεν μοιάζουν καθόλου άνθρωποι και σκύλοι είναι η όσφρηση καθώς η όσφρηση ενός σκύλου είναι 10.000 φορές ισχυρότερη από τον άνθρωπο.