Ένα μέσο παιδί 4 ετών παιδί κάνει 400 ερωτήσεις την ημέρα.

Ωστόσο, ενώ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να κάνουν αφηρημένες ερωτήσεις, δεν μπορούν να καταλάβουν αφηρημένες απαντήσεις και έννοιες.