Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών δεν καταλαβαίνουν από πανδημία και αυτές τις μέρες έχουν αφιχθεί στην Αθήνα και πραγματοποιούν αλλεπάλληλες επαφές με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αλλά και με εκπροσώπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας καταγράφοντας τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκεί που δίνουν έμβαση αυτή τη στιγμή είναι στην αναστολή των πλειστηριασμών, τα επονομαζόμενα moratoria πληρωμών δανείων, για τα οποία έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 με απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), λόγω της πανδημίας.

Η παράταση αυτή ωστόσο, υπόκειται σε δύο νέους περιορισμούς:

α) Ότι θα αφορά μόνο δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή, έχει αναβληθεί για αργότερα η πληρωμή τους ή έχει μειωθεί η δόση, στο πλαίσιο γενικευμένων μορατόριουμ πληρωμών, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 9 μηνών συνολικά, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων «διακοπών» πληρωμών (payment holidays) που τυχόν είχαν χορηγήσει οι τράπεζες.

β) Ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που προχωρούν σε ανανέωση των μορατόριουμ θα πρέπει να υποβάλουν πλάνα στον επόπτη, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παράταση των αναστολών δεν θα οδηγήσει τα δάνεια αυτά στην κατηγορία των αβέβαιης είσπραξης (UTP). Γι’ αυτό και πραγματοποιούν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών στην Αθήνα συναντήσεις και με τους τραπεζίτες αυτό τον καιρό.

Αυτή τη στιγμή τα συνολικά δάνεια σε αναστολή πληρωμών από τις ευρωπαϊκές τράπεζες ξεπερνούν τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Ελλάδα κινούνται γύρω στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ.

TAGS