Μια ακόμη ανεξαρτητοποίηση βουλευτή καταγράφεται στις τάξεις των Σπαρτιατών που μένει πλέον με 6 καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε πριν λίγη ώρα και ο Μιχαήλ Γαυγιωτάκης που εκλέγεται στον νομό Ηρακλείου.

Ο πρώην «Μίστερ Κρήτη», όπως τον αποκαλούσαν, που είχε αναλάβει και τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κάνει λόγο στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης προς τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα για «λανθάνουσα ανεξαρτησία» ενώ του ζητά να διενεργήσει οικονομικό έλεγχο, ενεργοποιώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων, αλλά και την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων των πόθεν έσχες για τους πολιτικούς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, επειδή μέχρι σήμερα «διετέλεσα Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του πολιτικού κόμματος “ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ”, παρακαλώ για την ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3023/2002, ως τροποποιήθηκε και ισχύει), περί της κρατικής χρηματοδοτήσεως των κομμάτων καθώς και της αρμοδίας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 ως ισχύει».

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Γαυγιωτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 51, παρ. 2 του Συντάγματος, συμφώνως προς τα οποία και βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος» και την παρ. 1 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής περί των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, δηλώνω ότι από τούδε και στο εξής λειτουργώ ως Βουλευτής στο πλαίσιο του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, έχοντας τιμηθεί με την ψήφο των πολιτών του Ηρακλείου Κρήτης, μη εντασσόμενος, πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του πολιτικού κόμματος «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»,

Εκτιμώ, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ότι σε ιδιαίτερα κρίσιμες περιστάσεις, προέχει, ως βουλευτές, να αξιώνουμε ελευθεραί, και όχι λανθάνουσα ανεξαρτησία. Καθότι, η αξιοπρεπής και υπεύθυνη στάση, έχει αφενός μεν επίγνωση της «σκλαβιάς» και της επερχόμενης «υποτέλειας», την ίδια, όμως, στιγμή, υψώνει φωνή συνείδησης προκειμένου να σπάσει τα «δεσμά» οπουδήποτε κι αν χαλκεύονται.

Αυτές τις στιγμές, σημασία έχουν οι πράξεις και όχι τα λόγια. Διότι, με τα λόγια σου απαντάνε με λόγια, όμως, για μας τους Κρητικούς προέχουν οι πράξεις και το φρόνημα της γενναιότητος. Προτάσσουμε το θάρρος, τη δύναμη του φρονήματος, τα βήματα μπροστά και όχι την οπισθοχώρηση. Δεν χαριζόμαστε, αγαπητέ κύριε πρόεδρε, σε επίγειους παραδείσους, ούτε συνωμοτούμε στα θέλγητρα και προσταγές ενός επίδοξου εισβολέα.

Περαιτέρω, Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζοντας την ευαισθησία ήτις σας διακρίνει περί της χρηστής και διαφανούς δημοσιονομικής διαχειρίσεως των δημοσίων πόρων, και καθότι μέχρι σήμερα διετέλεσα Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του πολιτικού κόμματος «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ», παρακαλώ για την ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3023/2002, ως τροποποιήθηκε και ισχύει) περί της κρατικής χρηματοδοτήσεως των κομμάτων καθώς και της αρμοδίας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 34 του Ν. 3213/2003 ως ισχύει».