Σπαρτιάτες (κόμμα)

Οι Σπαρτιάτες είναι ελληνικό εθνικιστικό πολιτικό κόμμα που κινείται στην άκρα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Ιδρύθηκε το 2017 από τον Βασίλη Στίγκα που έκτοτε είναι και πρόεδρός του.