Οι αλλαγές που ισχύουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος κανονισμός


ΥΓΕΙΑ
10:50
05/11/2018
Οι αλλαγές που ισχύουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ
7
loading

Σημαντικές αλλαγές που αφορούν χιλιάδες ασφαλισμένους, επιφέρει ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπάρχουν αλλαγές στις παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ και στον τρόπο και το ύψος αποζημίωσής τους.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων, παρέχονται στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου, τα εξής:

α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και άνδρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών και συγκεκριμένα:

Αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, φερριτίνης, δοκιμασίες εγκλείστων και δρεπάνωσης) για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου.

Προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς, τοξοπλάσμωσης και κυτταρομεγαλοϊού, για αποκλεισμό συγγενών λοιμώξεων.

Υπερηχογράφημα β-επιπέδου και αυχενικής διαφάνειας, μία φορά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση επί ιατρικών ενδείξεων.

Εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο ή άλλη γνωστή γενετική διαταραχή.

Κάλυψη της μεθόδου λήψης του υλικού για έλεγχο καρυότυπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών.

γ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μαστογραφία κάθε δύο(2) χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από σαράντα (40) έως πενήντα (50) ετών, και κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών ή σε γυναίκες άνω των τριάντα πέντε (35) ετών, εφόσον οι τελευταίες ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού γιατρού.

δ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής, ή ανίχνευση υψηλού κινδύνου τύπων HPV-DNA test, κάθε πέντε (5) χρόνια από την ηλικία των είκοσι ενός (21) ετών μέχρι την ηλικία των εξήντα (60) ετών.

ε) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, έλεγχος προστατικού αντιγόνου (PSA) κάθε δύο (2) χρόνια σε άνδρες άνω των πενήντα (50) ετών και κάθε χρόνο σε άνδρες ηλικίας άνω των εξήντα (60) και ως ογδόντα (80) ετών.

στ) Για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χοληστερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, καθώς και τριγλυκεριδίων, με σκοπό τη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε πέντε (5) χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ετών και κάθε τρία (3) χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των τριάντα (30) ετών.

ζ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε δύο (2) χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας πενήντα (50) έως εβδομήντα (70) ετών, και κολονοσκόπηση κάθε πέντε (5) έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας πενήντα (50) ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας σαράντα (40) ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού ιατρού.

η) Για την πρόληψη και διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη, εξετάσεις γλυκόζης αίματος, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBAlc) και δοκιμασία ανοχής γλυκόζης κάθε πέντε (5) χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από δεκαπέντε (15) έως πενήντα (50) ετών και κάθε τρία (3) χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των πενήντα (50) ετών. Επίσης, κάθε δυο (2) χρόνια σε άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη, όπως α) συγγενείς α’ βαθμού με διαβήτη (κληρονομικότητα), β) άτομα με ΒΜΙ>30, γ) γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, δ) γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύησης, και ε) ασθενείς που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία.

Σχετικά με την Ιατρική Περίθαλψη και τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Η ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει την κλινική εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του δικαιούχου, από συμβεβλημένο ιατρό με τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην ιατρική κλινική εξέταση που διενεργείται κατά την επίσκεψη του ασθενή, περιλαμβάνεται η δακτυλική εξέταση ορθού επί ενδείξεων, ο στατικοκινητικός έλεγχος επιμέρους περιοχών του μυοσκελετικού συστήματος, οι δοκιμασίες μυϊκής ισχύος, οι δοκιμασίες αισθητικότητας, η εκτίμηση τενόντιων αντανακλαστικών και ειδικοί διαγνωστικοί χειρισμοί διαφόρων αρθρώσεων (Lachman, McMurray, Apley κ.α.) κατά περίπτωση.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί, υποχρεούνται πέραν της κλινικής εξέτασης του ασθενή, να εκτελούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις παρακάτω κατά ειδικότητα ιατρικές πράξεις, χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου ή του Οργανισμού:

 • Αγγειοχειρουργική εξέταση: αδρός έλεγχος αιματικής ροής σε αρτηρίες και φλέβες άνω και κάτω άκρων με απλή συσκευή Doppler.
 • Γυναικολογική εξέταση: κολποσκόπηση.
 • Δερματολογική εξέταση: επισκόπηση με δερματοσκόπιο και εξέταση με λυχνία WOOD.
 • Καρδιολογική εξέταση: ηλεκτροκαρδιογράφημα.
 • Οφθαλμολογική εξέταση: τονομέτρηση, μέτρηση οπτικού πεδίου, μέτρηση οπτικής οξύτητας, εξέταση με σχισμοειδή λυχνία και απλή βυθοσκόπηση, χωρίς τη χρήση ειδικού οργάνου.
 • Πνευμονολογική εξέταση: Οξυμετρία και Ροομέτρηση.
 • Παιδιατρική και Παθολογική εξέταση: Εμβολιασμοί πάσης φύσεως, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 • Ωτορρινολαρυγγολογική εξέταση: εξέταση στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα, ωτοσκόπηση, αφαίρεση βυσμάτων ώτων, εκτίμηση ακοής διά τονοδοτών και ομιλίας, πρόσθια και οπίσθια ρινοσκόπηση, έμμεση λαρυγγοσκόπηση.

Δείτε τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

7
σχόλια
 1. avatar Ioannis78

  Δεν ηταν καλό το 5ευρω του Αδωνι στα νοσοκομεία
  Τωρα πηγαινε με τα δικά σου σεντόνια κ τις δικές σου γάζες

 2. avatar τι θετε

  Ο τσιπρας αυτο επιθυμει,να τσακωνομαστε μεταξυ μας.Ας μην του κανουμε την χαρη.Πολυ περισσοτερο οταν ολα οσα αναφερονται πιο πανω οτι θα ισχυουν στο εξης,ειναι κατα 50 με 60% λιγοτερα με οτι ισχυαν ως σημερα.Να σημειωθει οτι κανενα καναλι δεν ανεφερε τιποτα,παραμενοντας πιστοι στο .......χρωμα του χρηματος.

 3. avatar Οι λαρτζ !

  Ποιός θα τα πληρώσει ολ’ αυτά ρε χαϊβάνια ; Έχετε δώσει δωρεάν εξετάσεις και νοσηλεία σε ανασφάλιστους , λαθρομετανάστες κι ό , τι νάναι !Διορίζετε ασύστολα και αυξάνετε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων , ενώ η αγορά είναι νεκρή! Χώρα σε πτώχευση , χωρίς ουδεμία ανάπτυξη , που θα βρει τα λεφτά για τα μεγαλεία του ΕΟΠΠΥ; Όσο και να ξεσκίσετε τους Ελευθεροεπαγγελματίες , ο λογαριασμός δεν βγαίνει ! Πόσο κόπανοι είσαστε ; Πόσο επικίνδυνοι λαϊκιστές ; Ποιό είναι το πολιτικό και οικονομικό σας πλάνο ; Να γίνουν όλοι οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι ; Με τι ηλίθιους μπλέξαμε πάλι !

  1. avatar Ljiljana Ljilja

   Συγνώμη αν δε δώσουν χρήμματα στους υπαλλήλους πως θα κινηθείτε εσείς οι ελεύθεροι Επαγγελματίες. Δεν είμαι Δημόσιος Υπάλληλος κι εγώ Ελεύθερος Επαγγελματίας είμαι. Αλλά όταν είχαν χρήμματα οι Δημόσιοι υπάλληλοι και τα ρουχαλάκια τους ψώνιζαν και τα παπουτσάκια τους και χτενιζόντουσαν και τρώγανε έξω τις Κυριακές και εκδρομούλες πηγαίνανε και συντηρούσαμε κι εμείς τα μαγαζάκια μας που στον καιρό των παχιών αγελάδων είχαν ξεφυτρώσει από 20 μαγαζάκια. Έγινε κι ο Χωριάτης Ελεύθερος Επαγγελματίας. Τώρα που τους κόψανε τα λεφτουδάκια πάνε στους κινέζους και ντύνονται φθηνά και στους πακιστανούς, ρουμάνους, αλβανούς και μαύρους και χτενίζοται με 5 ευρώ κι εμείς κλαιμε τη μοίρα μας αντι να κλάψουμε για την ηλιθιότητα που μας δέρνει. Βάζουμε τα χεράνια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας τρώμε σανό να μην πω σκ@τά. Ας προσέχαμε

  2. avatar Που ‘σαι large…

   ... βγάλε το σκασμούλη όταν αναφέρεσαι στους Δημόσιους. Διοριστήκαμε μεσω ΑΣΕΠ κι αν έχεις τα κότσια κάνε τα χαρτιά σου να δώσεις κι εσύ ο "άξιος" εξετάσεις να μπείς κι εσύ να σου αυξήσουμε (τάχα) το μισθό. Η αλήθεια είναι ότι με τα POS αναγκαστήκατε να κόψετε καμιά απόδειξη παραπάνω κι αυτό έφερε αποτέλεσμα στην οικονομία, οπότε μπορεί να ανταποκριθεί έστω στα αυτονόητα (ενώ εσύ τα θεωρείς παράλογα έξοδα) ο ΕΟΠΥΥ. Πρεπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι οι προλήπτικές εξετάσεις σώζουν ζωές κι ειναι υποχρέωση του κράτους να διευκολύνει τον κάθε πολιτη.

   1. avatar Ljiljana Ljilja

    Τα λέτε τέλεια!

   2. avatar NTΡΟΠΗ

    Το να ανοιγεις το στομα σου Συριζαιε και να κατηγορεις ντον Ιδιωτικο τομεα ειναι αποδειξη οτι τα παρασιτα της κοινωνιας πολλαπλασιαστηκαν..Τρέφεσαι με τα λεφτα των φοφρολογουμενων και δεν κινδυνευεις να αποληθεις οσο και ΑΧΡΗΣΤΟΣ και να εισαι..Την επομενη φορα που θα πεις ή θα γραψεις κατι να σκεφτεις πρωτα...Κατάλαβες παράσιτο που σε ταιζουμε?

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει