Στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Κρήτης θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή της Τάξης Μαθητείας και θα λάβει χώρα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου του 2015 σύμφωνα με τροπολογία που θα καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας.

Στην εν λόγω τροπολογία ορίζονται και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα πλαίσιά της και οι οποίες είναι:

– Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία

– Υπάλληλοι διοίκησης και οικονομικών Υπηρεσιών

– Υποστήριξη συστημάτων εφαρμογών και δικτύων Η/Υ

– Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Να τονίσουμε ότι έχουμε μια αλλαγή συγκριτικά με το νόμο 4186 ως προς το πτυχίο ειδικότητας. Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 12 Ν.4186 όριζε:

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.

Η πιο πάνω παράγραφος αναμένεται να αντικατασταθεί με το ακόλουθο χωρίο:

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.
Στην πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής επιλέγονται και εγγράφονται, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με κριτήρια που καθορίζονται από το ΙΕΠ, μετά από εισήγηση του ΟΑΕΔ, έως και τριακόσιοι (300) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου των ΕΠΑΛ στις άνω ειδικότητες.

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» έντεκα (11) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως, πέραν του προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του νόμου 4186/13.

Μετά την υλοποίηση της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης του Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών (Τάξης Μαθητείας) των Επαγγελματικών Λυκείων θα υπάρξει αξιολόγηση της πρώτης εφαρμογής της «Τάξης Μαθητείας» από τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων στις ως άνω διαδικασίες πιστοποίησης. Η δειγματοληψία, το ερωτηματολόγιο, η διακίνηση του καθώς και η επεξεργασία των απαντήσεων θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του ΕΟΠΠΕΠ.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι στα άρθρα 7,9,12,25 του ν.4186/2013 παρουσιάζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εφαρμογής, το σύστημα πιστοποίησης και προτείνεται επί τη βάσει αυτών να προβλεφθεί ειδική μεταβατική διάταξη για την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του συστήματος όπως συζητήθηκε στις μέχρι τώρα συναντήσεις εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητείας.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.