Προτάσεις για την Πληροφορική στην Α/θμια και Β/θμια

Από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
20:22
20/10/2015
Προτάσεις για την Πληροφορική στην Α/θμια και Β/θμια
loading

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο νέο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη και εύχεται κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει σε μια τόσο κρίσιμη για την Ελληνική Εκπαίδευση περίοδο. Ευελπιστώντας σε γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία σε θέματα που άπτονται της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι κατατέθηκε αίτημα ενημερωτικής συνάντησης μαζί του, προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος ΠΕ19/20, καθώς και το κάτωθι Υπόμνημα Προτάσεων για τη διδασκαλία και διδακτική της Πληροφορικής.

Υπόμνημα Προτάσεων για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Όπως είναι γνωστό, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν μεταταχθεί αρκετοί εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων και οι συνάδελφοι της Πληροφορικής. Αιτούμεθα την τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών ΠΕ19/20. Παράλληλα να δημοσιοποιηθούν τα μόρια μετάταξής τους και να αντιμετωπισθούν βελτιωτικά, όλες οι παραλήψεις και παρατυπίες, που τυχόν έχουν σημειωθεί.

Επιπλέον, οι συνάδελφοι καλούνται να διδάξουν για 24 ώρες την εβδομάδα, σε τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, με συνεχή εναλλαγή τάξεων - ηλικιών, σε εργαστήρια ασυντήρητα και με ελλείψεις εξοπλισμού, σε συνθήκες -δηλαδή- αντιπαιδαγωγικές έως και επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

·    Άμεση εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων της χώρας.

·    Σύσταση οργανικών θέσεων για όλους τους μεταταγμένους  συναδέλφους.

·   Εγκατάσταση σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά σχολεία.

·   Αναγνώριση 3ωρης εργαστηριακής απασχόλησης στους Υπεύθυνους Εργαστηρίων Πληροφορικής όπως συμβαίνει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

·   Συνδιδασκαλία ή διαίρεση του τμήματος όπου ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσιο:

Μετά την τρίχρονη εφαρμογή του πιλοτικού αναμορφωμένου προγράμματος Σπουδών στο Γυμνάσιο, όπου το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα, η επιτυχία του κατά γενική ομολογία όλων των θεσμικών φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του, υπήρξε αδιαμφισβήτητη. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη την υιοθέτηση και εφαρμογή του σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Παράλληλα απαιτείται η προετοιμασία των μαθητών από καθηγητές Πληροφορικής, εντός ενός διευρυμένου προαιρετικού σχολικού ωραρίου, για την επιτυχή πιστοποίησή τους σε γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

·   Τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σε δίωρη βάση, στο εργαστήριο

·  Τη διδασκαλία του μαθήματος από δύο καθηγητές στην περίπτωση πολυάριθμων τμημάτων.

·   Την υπαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στα μαθήματα της Α Ομάδας μαθημάτων του Γυμνασίου, ώστε να συνυπολογίζεται ο βαθμός του στο συνολικό προαγωγικό βαθμό.

·  Τη γραπτή εξέταση του μαθήματος της Πληροφορικής στις προαγωγικές (Α' & Β’ Γυμνασίου) και απολυτήριες (Γ' Γυμνασίου) εξετάσεις.

·   Το μη συνυπολογισμό του βαθμού του μαθήματος, με το βαθμό του μαθήματος της Τεχνολογίας.

·   Τη δημιουργία προαιρετικών τμημάτων, για τη διδασκαλία και εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υπολογιστών και της Πληροφορικής, που θα οδηγούν στην απόκτηση αντίστοιχου πιστοποιητικού.

·   Τη Θέσπιση Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ.

Γενικό Λύκειο

Με το νέο Νόμο 432715/20-05-2015  παρατηρείται το παράδοξο οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ’ τάξης που σκοπεύουν να σπουδάσουν σε Σχολές Πληροφορικής να εξετάζονται στο μάθημα της Χημείας και όχι της Πληροφορικής. Επίσης, παρόλο που προβλέπεται να διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα μαθήματα Επιλογής  καταργείται το μάθημα της Πληροφορικής  ένα μάθημα γενικότερου ενδιαφέροντος που ερχόταν σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των μαθητών.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

●   Τη μετατροπή του μαθήματος επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης σε Γενικής Παιδείας.

●   Τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας στη Β’ τάξη σε δίωρη βάση, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα μονόωρα μαθήματα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς τους στόχους.

●   Οι υποψήφιοι του 2ου ΕΠΕ της Γ’ τάξης να εξετάζονται στο  μάθημα της Πληροφορικής και όχι της Χημείας ανεξαιρέτως για όλα τα Τμήματα και Πολυτεχνικές Σχολές Πληροφορικής με βάση την πρόταση που έχει κατατεθεί από την ΑΔΙΠ.

●   Επαναφορά του μαθήματος επιλογής «Πολυμέσα – Δίκτυα» στη Γ’ τάξη που έχει ως σκοπό να διευρύνει τις γνωστικές ικανότητες και τις πρακτικές δεξιότητες των μαθητών στις νέες τεχνολογίες, παρέχοντας συγχρόνως την απαραίτητη εφόδια για τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση στις ΤΠΕ που εφαρμόζεται από φέτος και στο Λύκειο.

●   Το χαρακτηρισμό όλων των μαθημάτων Πληροφορικής ως εργαστηριακά.

●   Τη διδασκαλία του μαθήματος από δύο καθηγητές στην περίπτωση πολυάριθμων τμημάτων.

Επαγγελματικό Λύκειο

Στο Επαγγελματικό Λύκειο, ο Τομέας Πληροφορικής έχει τις εξής ειδικότητες:

1.      Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

2.      Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων Η/Υ και

3.  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,

ενώ εισάγεται το «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β’ και Γ΄ τάξη. Στην Α’ τάξη όμως, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» δεν είναι τετράωρο σε όλους τους Κύκλους Επιλογής, και επειδή πρόκειται για μάθημα από τη φύση και το αντικείμενό του εργαστηριακό, πρέπει να χαρακτηριστεί ως τέτοιο.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας στη Β' και Γ' τάξη για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης, θα πρέπει να είναι δίωρα. Επίσης, στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής δεν ισχύει η συνδιδασκαλία στα 13 άτομα όπως ισχύει σε όλες τις άλλες ειδικότητες και θα πρέπει να διορθωθεί με τις νέες αναθέσεις.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

·  Ανάθεση των μαθημάτων Πληροφορικής, ανεξαρτήτου Τομέα και Ειδικότητας, μόνο σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.

·  Δημιουργία αυτόνομου Κύκλου Επιλογής Πληροφορικής στην Α’ τάξη με ανάλογα μαθήματα κατεύθυνσης, καθώς η Πληροφορική αποτελεί την πολυπληθέστερη ειδικότητα στα ΕΠΑ.Λ.

·  Μετατροπή του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» σε τετράωρο για όλους τους Κύκλους Επιλογής στην Α’ τάξη.

·  Χαρακτηρισμό του μαθήματος «Εφαρμογές  Πληροφορικής» ως εργαστηριακό.

·  Μετατροπή του μαθήματος Γενικής Παιδείας στη Β’ και Γ’ τάξη σε δίωρο.

·  Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία.

Ειδική Αγωγή

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η χρήση του Η/Υ συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ Πρόγραμμα Σπουδών. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν τις φυσικές αδυναμίες των παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσή τους. Οι παραπάνω αναφορές-συμπεράσματα γίνονται από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης, σε ολόκληρο τον κόσμο, έπειτα από χρόνια τριβή για το πως επιδρά η Πληροφορική Παιδεία στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στην Ελλάδα δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και φέτος, οι προσλήψεις των καθηγητών Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καταλαμβάνει ένα ποσοστό γύρω στο 2,5% (στο σύνολο των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ενώ αντίστοιχα στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν έχει γίνει ποτέ ούτε μία πρόσληψη. Προτείνουμε για την Ειδική Αγωγή:

·   να αυξηθούν από την τρέχουσα Σχολική χρονιά αισθητά οι προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν με τον πλέον υποτυπώδη τρόπο τα πολυάριθμα κενά της ειδικότητας ΠΕ19/20.

Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής

Συνολικά 27 Σύμβουλοι Πληροφορικής υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός, αν κρίνουμε από τον αριθμό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πληροφορικής  αλλά και το γεγονός  ότι διδάσκουν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι εξαιρετικά μικρός. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί, προκειμένου οι Σύμβουλοι Πληροφορικής να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους. Προτείνουμε την ύπαρξη ενός Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την αποτελεσματικότερη επιστημονική καθοδήγηση των χιλιάδων συναδέλφων.

Κλάδος ΠΕ20

Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α), υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01 έως ΠΕ20. Επίσης, οι καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 έχουν τις ίδιες ακριβώς αναθέσεις μαθημάτων. Οι προηγούμενες προκηρύξεις δεν παρείχαν το δικαίωμα στους καθηγητές ΠΕ20 να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

Οι καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 διδάσκουν το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Η επικείμενη προκήρυξη για Σχολικούς Συμβούλους, σε ότι αφορά τους υποψηφίους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής, πρέπει να επιτρέπει στους καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία επιλογής.

Ο Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α) είναι σαφής για το ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις Σχολικών Συμβούλων και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στην αντίστοιχη εγκύκλιο προκήρυξης.

Ο κλάδος των καθηγητών Πληροφορικής είναι ενιαίος και αδιαίρετος και είμαστε αντίθετοι στη λογική, να προκηρυχθούν άλλες θέσεις Σχολικών Συμβούλων για τους ΠΕ19 και άλλες για τους ΠΕ20.

Η ένταξη των ΠΕ20 στις διαδικασίες επιλογής των Συμβούλων να συνοδευτεί με αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής, ένας σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αναβάθμιση του ρόλου των  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.:

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τον καταλυτικό ρόλο των 58 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παραθέτουμε την παρακάτω εμπεριστατωμένη λίστα προτάσεων, προκειμένου να αποτελέσουν οδηγό προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και της βελτιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας τους.

 Προτείνουμε τα ακόλουθα:

·   Να αναγνωριστούν θεσμικά τα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, έχοντας υπό την εποπτεία τους εκατοντάδες σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

·  Να καλυφθούν πλήρως όλες οι κενές θέσεις των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, και να ληφθεί μέριμνα για την -κατά προτεραιότητα -απόσπαση και των επιπλέον εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται στην υπ. αρ. 92995/Γ7–10/08/2012 Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση σημαντικότατων δράσεων, όπως η οργάνωση, υλοποίηση & τεχνική υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, η διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων εστιασμένα σε θέματα εργαστηρίου Η/Υ, ελεύθερου λογισμικού, ψηφιακού σχολείου, εκπαιδευτικών λογισμικών, σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών, κ.α.

·  Να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στα προγράμματα επιμόρφωσης Επιπέδου Β, όπως ακριβώς ισχύει και για τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 19/20.

·   Να επικαιροποιηθούν και να δημοσιευθούν τα αναλυτικά καθήκοντα των τεχνικών υπευθύνων και να καθοριστεί  η διαδικασία σχετικά με τις  μετακινήσεις τους στα σχολεία.

·   Να καθιερωθούν εντατικά Προγράμματα Επιμόρφωσης των στελεχών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

·   Να συμπεριληφθούν οι καινοτόμες δράσεις στο καθηκοντολόγιο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

·   Να επαναθεσπισθεί το μηνιαίο επίδομα θέσης.

·   Να θεσπιστεί η υπαγωγή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές, όπως συμβαίνει με τα Σχολεία, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται εξαρτήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Μοριοδότηση εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20 στις Τ.Π.Ε.

Σύμφωνα με την υπ. Αρ. Πρωτ. 75451/Δ2/06-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρεται «οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19/20 θα μοριοδοτηθούν με τις μονάδες της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1». Ατυχώς με το Νόμο 4327/2015, που ψηφίστηκε τον Μάιο, θεσμοθετήθηκε η εξαίρεση από τη μοριοδότηση των καθηγητών Πληροφορικής. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα, με το πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για την παιδεία στη νέα Βουλή, σχετική τροπολογία για να αρθεί η αδικία εις βάρος του Κλάδου μας και να αναγνωριστεί η πιστοποιημένη γνώσης Πληροφορικής επιπέδου I, σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει