Καλά κρυμμένα μυστικά κρύβουν τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου που δεν αποκαλύπτονται με μια ανάγνωση των σχολών. Το newsbeast.gr θα αποκαλύψει ορισμένα εξ αυτών ώστε να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ενόψει της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους δελτίου. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Το εν λόγω τμήμα δίνει επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου καθώς οι απόφοιτοί του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο ενώ παράλληλα παρέχει γνώσεις σε γλώσσες όπως τα Ρώσικα και τα Τούρκικα καθώς οι φοιτητές, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επί τέσσερα έτη δηλαδή, παρακολουθούν εντατικά μαθήματα (4 ώρες εβδομαδιαίως) της ρωσικής ή της τουρκικής γλώσσας. Επίσης στον δεύτερο κύκλο σπουδών δίνεται η δυνατότητα σε όσους φοιτητές έχουν επιλέξει τη ρωσική γλώσσα και άρα τη σλαβική κατεύθυνση να επιλέξουν ανάμεσα σε: πολωνικά, βουλγαρικά, σερβικά. Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την τουρκική γλώσσα, και άρα την βαλκανική/ανατολική κατεύθυνση μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε: αραβικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, σερβικά. Επισημαίνεται ότι, με το νέο πρόγραμμα σπουδών, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των «δεύτερων γλωσσών» που δύναται να επιλέξει ο φοιτητής (πηγή: ιστοσελίδα του τμήματος). Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Κοινωνικής Διοίκησης (Κατευθύνσεις: 1. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 2. Κοινωνικής Εργασίας) Το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ που οδηγεί στο επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού βρίσκεται στην Κομοτηνή. Το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού αποτελεί μια καλή εναλλακτική για όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν στο τμήμα Ψυχολογίας καθώς οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν χώρο δράσης και την ψυχική υγεία. Ωστόσο ο κοινωνικός λειτουργός δεν αντικαθιστά τον ψυχολόγο ούτε φυσικά μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ψυχολόγου. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στη Μυτιλήνη μπορεί να μη δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως φιλόλογοι, παρά το γεγονός ότι στον τίτλο του έχει τη λέξη «Ιστορία». To Τμήμα θεωρείται αντίστοιχο για μετεγγραφή με τα Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας με βάση το περσινό ΦΕΚ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως Κοινωνιολόγοι. Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Το εν λόγω τμήμα δεν δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους του να εργαστούν στα σχολεία ως καθηγητές ξένων γλωσσών σε αντίθεση με τις ξενόγλωσσες φιλολογίες. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές και διερμηνείς . Παραθέτουμε απόσπασμα από μελέτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου Οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ, αν και έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα απορρόφησης καθώς, άλλες σχολές όπως ξενόγλωσσες φιλολογίες ή το ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και οι Δικηγόροι με τον Κώδικα των Δικηγόρων, έχουν κατοχυρώσει ως επαγγελματικό δικαίωμα τη μετάφραση. Ενώ οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων φιλολογιών έχουν τη δυνατότητα να διορίζονται ως μεταφραστές, οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ, σύμφωνα με το ΠΔ347/2003 (ΦΕΚ 315/τ. Α’), όπου τους αναγνωρίζεται μόνο επάρκεια γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης μόνο σε ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών και όχι στη δημόσια εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, ενώ οι απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό αντικείμενο εργασίας τη μετάφραση, άλλες σχολές έχουν επεκτείνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και σε αυτό της μετάφρασης, στερώντας έτσι θέσεις από τους πτυχιούχους του ΤΞΓΜΔ. Αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η ΠΕΕΜΠΙΠ δραστηριοποιείται συνεχώς και δεν εφησυχάζει μέχρι να διασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων στον τομέα της μετάφρασης. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Το τμήμα της Πολιτισμικής Τεχνολογίας θα το βρουν οι υποψήφιοι στο 1ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Το εν λόγω τμήμα δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης να ασχοληθούν με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να εργαστούν ως καθηγητές πληροφορικής στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευσης αφού οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ19 – Πληροφορικής. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Το εν λόγω τμήμα αν και δεν το προδίδει ο τίτλος του δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους να εργαστούν ως δάσκαλοι ειδικής αγωγής. Οι προοπτικές είναι πολύ καλές καθώς με τις αλλαγές που έρχονται αναμένεται οι απόφοιτοι του τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του τμήματος Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής θα προηγούνται στους πίνακες αναπληρωτών από τους δασκάλους και νηπιαγωγούς που έχουν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Το εν λόγω τμήμα αν και έχει σχεδόν ίδια ονομασία με το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δε δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους να εργαστούν ως δάσκαλοι ειδικής αγωγής. Το εν λόγω τμήμα δίνει μετεγγραφή στο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οπότε καλό είναι να το προσέξουν όσοι έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής. Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν όχι μόνο ως δάσκαλοι ειδικής αγωγής όπως συμβαίνει με το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και ως νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής είναι ελάχιστοι. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις: 1 Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία) Αν και τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκονται στο 5ο επιστημονικό πεδίο παρόλα αυτά το τμήμα της Ηγουμενίτσας εντάσσεται και στο 1ο επιστημονικό πεδίο και αποτελεί μια καλή πρόταση για τους υποψηφίους που δεν έχουν συγκεντρώσει πολλά μόρια. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Το εν λόγω τμήμα δίνει το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο με αποτέλεσμα οι απόφοιτοί του να αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των οικονομολόγων. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Το τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αν και φέρει στον τίτλο του τις λέξεις Τροφίμων και Διατροφής δεν δίνει επαγγελματικά δικαιώματα διαιτολόγου. Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Αθήνα) Οι απόφοιτοι του τμήματος δεν μπορούν να εργαστούν ως φιλόλογοι καθώς δεν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02- Φιλολόγων αλλά στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ33. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) (Κατευθύνσεις: 1. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 2. Διοίκηση Τεχνολογίας) / Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ/ Πληροφορικής (Πειραιάς) Οι απόφοιτοι των τριών τμημάτων πληροφορική πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να εργαστούν στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως φανερώνει και ο τίτλος των σχολών, έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο με αποτέλεσμα να αποκτούν και τη διέξοδο του επαγγέλματος του Οικονομολόγου. Στατιστικής (Αθήνα) / Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)/ Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Τα τρία τμήματα δίνουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και συνακόλουθα τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου. Όσοι επιλέξουν την εισαγωγική κατεύθυνση χρηματοοικονομικών μαθηματικών στη Σάμο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν αποκτούν δικαιώματα μαθηματικού αλλά όπως προειπώθηκε αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγων. Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Το Τμήμα ανήκει στις καθηγητικές σχολές σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/A’/4-9-2009, Άρθρο 39, το οποίο ορίζει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής. Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας μπορούν να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το επάγγελμα του Ιχθυολόγου. Με απλή αίτησή τους εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και λαμβάνουν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ιχθυολόγου). Σημειώνεται ότι η απασχόληση, με αμοιβή ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α), σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το πιο πάνω Προεδρικό Διάταγμα «’Ασκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού». (πηγή: ιστοσελίδα του τμήματος) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα διαιτολόγου όπως συμβαίνει με το τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Επίσης ούτε το μεταπτυχιακό, ούτε και το διδακτορικό μπορεί να δώσει στους αποφοίτους των πιο πάνω τμημάτων δικαιώματα διαιτολόγου. Για να γίνει κάποιος διαιτολόγος θα πρέπει να επιλέξει τα ακόλουθα τμήματα: Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Σητεία) Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)/ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης τα συναντά κανείς τόσο στο 4ο όσο και στο 5ο επιστημονικό πεδίο. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών δεν αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου αλλά Γεωπόνων. Τα δύο τμήματα δίνουν μετεγγραφή σε άλλα τμήματα Γεωπονίας. Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Οι απόφοιτοι του τμήματος των Ιωαννίνων έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Βιολόγου ωστόσο το τμήμα δεν δίνει μετεγγραφή στα τμήματα Βιολογίας σε άλλες πόλεις. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά, Ξάνθη) Τα δυο τμήματα σε Χανιά και Ξάνθη δίνουν τα επαγγελματική δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού καθώς οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Οι απόφοιτοι του τμήματος πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές Οικιακής Οικονομίας έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και ως Οικονομολόγοι καθώς οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται πλέον στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.