Μακροχρόνια άνεργος ένας στους δύο εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ

Μειώθηκαν οι δικαιούχοι επιδόματος από τον Οργανισμό


ΕΛΛΑΔΑ
14:18
10/07/2014
Μακροχρόνια άνεργος ένας στους δύο εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ
1
loading

Μειωμένος κατά 1,64% ήταν το Μάιο, σε σχέση με τον Απρίλιο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι αναζητούν εργασία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Αντίστοιχα, μειωμένος κατά 7,63% είναι ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων και κατά 13,81% ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, ανήλθε το Μάιο σε 814.693 άτομα έναντι 828.299 τον Απρίλιο και 876.364 τον Απρίλιο του 2013.

Από αυτά, 446.660 (ποσοστό 54,83%) είναι μακροχρόνιοι άνεργοι, δηλαδή άνεργοι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 368.033 (ποσοστό 45,17%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 333.504 είναι «άνδρες» (ποσοστό 40,94%) και οι 481.189 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 59,06%).

Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 201.612 άτομα (ποσοστό 24,75%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 510.417 άτομα (ποσοστό 62,65%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 102.664 άτομα (ποσοστό 12,60%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 13.481 άτομα (ποσοστό 1,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 275.987 άτομα (ποσοστό 33,88%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 398.162 άτομα (ποσοστό 48,87%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 127.063 άτομα (ποσοστό 15,60%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 764.672 άτομα (ποσοστό 93,86%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 11.097 άτομα (ποσοστό 1,36%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 38.924 άτομα (ποσοστό 4,78%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών που δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Μάιο 2014 ανήλθε σε 142.064 άτομα όπου 65.824 (ποσοστό 46,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 76.240 (ποσοστό 53,67%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ο αριθμός των ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία είναι μειωμένος κατά 22.755 άτομα ή ποσοστό 13,81% από τον Απρίλιο, που ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 164.819. Τον Μάιο του 2013 ο αριθμός των ανέργων που δήλωναν ότι δεν αναζητούν εργασία, ήταν 169.605 άτομα από τους οποίους οι 49.579 ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 58.570 είναι «άνδρες» (ποσοστό 41,23%) και οι 83.494 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 58,77%).

Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 29.722 άτομα (ποσοστό 20,92%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 85.286 άτομα (ποσοστό 60,03%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 27.056 άτομα (ποσοστό 19,04%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.221 άτομα (ποσοστό 3,68%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 59.032 άτομα (ποσοστό 41,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 58.854 άτομα (ποσοστό 41,43%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 18.957 άτομα (ποσοστό 13,34%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 126.792 άτομα (ποσοστό 89,25%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 2.834 άτομα (ποσοστό 1,99%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 12.438 άτομα (ποσοστό 8,76%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Μάιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 94.242 άτομα από τα οποία οι 88.925 (ποσοστό 94,36%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.317 (ποσοστό 5,64%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Αντίστοιχα τον Απρίλιο ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων είναι 102.026 άτομα μειωμένος κατά 7.784 ή ποσοστό 7,63%. Τον Απρίλιο του 2013 το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων ήταν 158.625 από τους οποίους 139.307 κοινοί επιδοτούμενοι και 19.318 εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 48.747 είναι «άνδρες» (ποσοστό 51,73%) και οι 45.495 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 48,27%).

Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 17.876 άτομα (ποσοστό 18,97%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 68.930 άτομα (ποσοστό 73,14%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 7.436 άτομα (ποσοστό 7,89%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 937 άτομα (ποσοστό 0,99%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 30.581 άτομα (ποσοστό 32,45%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 47.214 άτομα (ποσοστό 50,10%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 15.510 άτομα (ποσοστό 16,46%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 82.921 άτομα (ποσοστό 87,99%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 2.352 άτομα (ποσοστό 2,50%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 8.969 άτομα (ποσοστό 9,52%).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

1
σχόλιο
  1. avatar Tsouxtra

    Και ...3 στους 10 μακροχρόνια άνεργους αρνούνται εργασία που τους προτείνει ο ΟΑΕΔ. Τι γίνετια σ' αυτή τη χώρα ? Που είναι όλοι αυτοί οι άνεργοι και δεν έχουν κατέβει στο δρόμο ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ και όχι απλώς..."αγανακτισμένοι"?

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει