Οι καθηγητές του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης συνεχίζουν και σήμερα την απεργία, ζητώντας την καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων δεδουλευμένων στο διδακτικό προσωπικό του κλάδου, την πλήρη κάλυψη του εγκριθέντος προϋπολογισμού με άμεση καταβολή κρατικής επιχορήγησης, την άμεση πλήρωση θέσης Διευθυντή, τον άμεσο διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ζητούν επίσης, την διαβάθμιση των σπουδών στο ωδείο με αντιστοίχηση τους με τις ακαδημαϊκές βαθμίδες της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, την άμεση κατάρτιση σύγχρονου οργανογράμματος αντίστοιχου με τη σημερινή δομή και λειτουργία του ωδείου, την άμεση κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών του ωδείου και την οριστική λύση του κτιριακού με μεταβίβαση του κτιρίου της οδού Φράγκων στην κυριότητα του ωδείου.

Είναι πολύ πιθανό η απεργία να οδηγήσει σε αναβολή της εξεταστικής περιόδου.

Πηγή: thestival.gr