Δυσμενέστερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί είναι τα οικονομικά αποτελέσματα της ελληνικής βιομηχανίας το έτος 2009, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των ισολογισμών που δημοσίευσαν ως τις 10 Ιουνίου οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

Η συρρίκνωση των συνολικών καθαρών κερδών στην εκτός του ενεργειακού τομέα βιομηχανία ανήλθε στο 76%, καθώς αυτά περιορίστηκαν σε περίπου 240 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι 995 εκατ. ευρώ το 2008, δηλαδή μειώθηκαν κατά 755 εκατ. ευρώ.

Επί συνόλου 1.780 αμιγώς βιομηχανικών και εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων οι οποίες κατέγραψαν πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ το 2009, οι 1.190, δηλαδή το 66,7% του συνόλου, παρουσίασαν μείωση πωλήσεων:

* 107 επιχειρήσεις ως 3% (6% του συνόλου).
* 117 επιχειρήσεις κατά 3%-5% (6,6% του συνόλου).
* 132 επιχειρήσεις κατά 5%-10% (7,4% του συνόλου).
* 169 επιχειρήσεις κατά 10%-15% (9,5% του συνόλου).
* 170 επιχειρήσεις κατά 15%-20% (9,5% του συνόλου).
* 137 επιχειρήσεις κατά 20%-25% (7,7% του συνόλου).
* 135 επιχειρήσεις κατά 25%-30% (7,6% του συνόλου).
* 136 επιχειρήσεις κατά 30%-40% (7,6% του συνόλου).
* 87 επιχειρήσεις άνω του 40% (4,8% του συνόλου).

Αύξηση πωλήσεων παρουσίασαν οι υπόλοιπες 590 επιχειρήσεις, δηλαδή μόνο το 33,3% του συνόλου:

* 172 επιχειρήσεις ως 3% (9,7% του συνόλου).
* 70 επιχειρήσεις κατά 3%-5% (3,9% του συνόλου).
* 99 επιχειρήσεις κατά 5%-10% (5,6% του συνόλου).
* 98 επιχειρήσεις κατά 10%-15% (5,6% του συνόλου).
* 19 επιχειρήσεις κατά 15%-20% (1,1% του συνόλου).
* 58 επιχειρήσεις κατά 20%-30% (3,2% του συνόλου).
* 74 επιχειρήσεις άνω του 30% (4,2% του συνόλου).

Σε απόλυτα μεγέθη οι πωλήσεις της εκτός του ενεργειακού τομέα βιομηχανίας μεσαίου και μεγάλου μεγέθους με πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ μειώθηκαν κατά 5,1 δισ. ευρώ σε αξία και κατά 13% σε ποσοστό.

Αν συνυπολογιστούν οι πωλήσεις των δύο διυλιστηρίων πετρελαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών, η συνολική μείωση πωλήσεων ανέρχεται σε 9,8 δισ. ευρώ σε αξία και σε 18% σε ποσοστό.

Η επιδείνωση της καθαρής κερδοφορίας στην εκτός του ενεργειακού τομέα βιομηχανία, επιβαρυμένη από την έκτακτη εισφορά για τα κέρδη του 2009 και διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων, έφτασε, όπως προαναφέρθηκε, το 76%.

Επί συνόλου 1.780 αμιγώς βιομηχανικών και εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων οι οποίες κατέγραψαν πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ το 2009 κατεγράφησαν καθαρά κέρδη ύψους 1,44 δισ. ευρώ (1.231 εταιρείες ή 69,2% του συνόλου παρουσίασαν κέρδη) και καθαρές ζημιές ύψους 1,20 δισ. ευρώ (549 εταιρείες ή 30,8% του συνόλου παρουσίασαν ζημιές).

Για πρώτη φορά οι ζημιές των ζημιογόνων βιομηχανιών της χώρας ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.

Αν συνυπολογιστούν τα δύο διυλιστήρια πετρελαίου, η ποσοστιαία μείωση των καθαρών κερδών περιορίζεται στο 49% με απώλεια κερδών, σε απόλυτα μεγέθη, περί τα 475 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται άρδην αν ληφθεί υπόψη και η βιομηχανία ηλεκτρισμού, η οποία το 2009 βελτίωσε κατά 925 εκατ. ευρώ τα καθαρά της αποτελέσματα, επανερχόμενη σε κερδοφόρο χρήση.

Καθαρά κέρδη άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν 22 επιχειρήσεις, ενώ αυτές που έχουν καταγράψει καθαρά κέρδη άνω των δύο εκατ. ευρώ δεν ξεπερνούν συνολικά τις 122.

Από τις υπόλοιπες κερδοφόρες, έχουν καταγράψει καθαρά κέρδη:

* 1-2 εκατ. ευρώ 107 επιχειρήσεις.
* 0,5-1,0 εκατ. ευρώ 380 επιχειρήσεις.
* 300.000-500.000 ευρώ 178 επιχειρήσεις.
* 200.000-300.000 ευρώ 156 επιχειρήσεις.
* 100.000-200.000 ευρώ 205 επιχειρήσεις.
* Χαμηλότερα των 100.000 ευρώ 83 επιχειρήσεις.

Καθαρές ζημιές άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν 23 επιχειρήσεις, ενώ αυτές που έχουν καταγράψει καθαρές ζημιές άνω των δύο εκατ. ευρώ ανέρχονται συνολικά σε 86.

Από τις υπόλοιπες ζημιογόνες, έχουν καταγράψει καθαρές ζημιές:

* 1-2 εκατ. ευρώ 59 επιχειρήσεις.
* 0,5-1,0 εκατ. ευρώ 87 επιχειρήσεις.
* 300.000-500.000 ευρώ 51 επιχειρήσεις.
* 200.000-300.000 ευρώ 45 επιχειρήσεις.
* 100.000-200.000 ευρώ 70 επιχειρήσεις.
* Χαμηλότερες των 100.000 ευρώ 151 επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα με τη συρρίκνωση των πωλήσεων, όπως προαναφέρθηκε, το 2009 σημειώθηκε επιδείνωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του βιομηχανικού τομέα, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία την εκτίμηση ότι ο τομέας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε συνθήκες διευρυνόμενης ύφεσης κατά το τρέχον έτος.

Παρά το γεγονός ότι παγίως η μείωση των πωλήσεων συνεπάγεται χαμηλότερο τραπεζικό και εξωτραπεζικό δανεισμό, ο λόγος ξένων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια στην εκτός του ενεργειακού τομέα βιομηχανία αυξήθηκε το 2009 κατά μία εκατοστιαία μονάδα στο 60,2%, από 59,2% το 2008, με παράλληλη υποχώρηση του λόγου ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια στο 39,8% το 2009 από 40,8% το 2008.

Σε απόλυτα μεγέθη τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 675 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά 500 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 100% των πωλήσεων του έτους 2009, έναντι 86% των πωλήσεων του έτους 2008.

Η επιδείνωση εκφράζεται, επίσης, από το γεγονός ότι μειώθηκε κατά 1,9% ο μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός και αυξήθηκε κατά 3,5% ο κατά 70% μεγαλύτερος αυτού και απαιτητός εντός του έτους βραχυπρόθεσμος δανεισμός.

Αν συνυπολογιστούν τα δύο διυλιστήρια πετρελαίου, ο λόγος ξένων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα στο 60,2% το 2009 από 58,9% το 2008.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.