Την δέσμευση της Eurobank να διπλασιάσει τις χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά το 2015, σε σχέση με το 2014, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου.

Ειδικότερα ο κ. Μεγάλου, ανακοίνωσε ότι η Eurobank θα διοχετεύει ρευστότητα με τη μορφή νέων δανείων 1,6 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και 400 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες για την κάλυψη στεγαστικών και καταναλωτικών αναγκών, σε σχέση με ένα δισ. ευρώ το 2014.

Αναλυτικότερα, 520 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, 250 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση τουρισμού και ναυτιλίας, 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εξαγωγών, 450 εκατ. ευρώ για τις μικρές και μεσαίες και 400 εκατ. ευρώ για τους ιδιώτες για κάλυψη στεγαστικών και καταναλωτικών αναγκών.

Επίσης θα διοχετεύουν 150 εκατ. ευρώ σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 100 εκατ. ευρώ μέσω του νεοσύστατου επενδυτικού Ταμείου και 10 εκατ. ευρώ προς νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η επανένταξη στην παραγωγική τροχιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που βρίσκονται στην κατηγορία των «κόκκινων» δανείων. Περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις (μικρομεσαίες) από το πελατολόγιο της Eurobank, δείχνουν να πληρούν τους όρους υπαγωγής στον νομό για ρύθμιση των δανείων τους που ψηφίστηκε πρόσφατα, ανέφερε ο κ. Μεγάλου.