Σημαντική αύξηση των επενδύσεων το 2021 προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Ειδικότερα σε ότι αφορά στο σύνολο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προβλέπεται αύξηση κατά 30,4% του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου έναντι μείωσης 10,9% που προβλέπεται να σημειωθεί φέτος.

Σε οτι αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το έτος 2021 προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 6,750 δισ. ευρώ, με κατανομή της συνολικής δαπάνης μεταξύ των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 6 δισ. ευρώ και εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, ύψους 750 εκατ. ευρώ.

«Σταθερή επιδίωξη για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2021 παραμένει η απορρόφηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της αναλογούσας κοινοτικής συνδρομής.

Στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, μετρό κ.λπ.), της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), της δημιουργίας απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και της πρόνοιας, των έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, των έργων υποδομών των ΟΤΑ όλης της χώρας και των δράσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση» σημειώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Χρέος και ΑΕΠ

Στο 184,7% του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2021, από το 197,4% που προβλέπεται να ανέλθει φέτος λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Ειδικότερα το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 342 δισ. ευρώ το 2021, έναντι 337 δισ. ευρώ φέτος και 331,063 δισ. ευρώ το 2019 (176,6% του ΑΕΠ). Η αύξηση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης φέτος εκτιμάται σε 20,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2019 εξαιτίας των σημαντικών δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία.

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 369,100 δισ. ευρώ ή 216,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, έναντι 356,015 δισ. ευρώ ή 189,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2019. Το 2021 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 374,500 δισ. ευρώ ή 202,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,0 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020.