Οι παραγωγοί και οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός 5 ημερών, όταν συνάπτουν συμφωνίες και λαμβάνουν αποφάσεις κατά παρέκκλιση των κανόνων του ανταγωνισμού για τους τομείς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, των ζωντανών φυτών και ανθέων και της πατάτας προς μεταποίηση.

Σε σημερινή ανάρτησή του στο twitter ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Γιάννης Λιανός αναφέρεται στην «παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού για συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και ενώσεων παραγωγών για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».

Ο ίδιος, με τη συγκεκριμένη ανάρτηση γνωστοποιεί ότι οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα της επιτροπής τους εκτελεστικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση συμφωνιών και αποφάσεων σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς στον τομέα της πατάτας των ζωντανών φυτών και ανθέων και σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Οι ενδιαφερόμενοι [ενδεικτικά αναφέρονται οι γεωργοί, οι ενώσεις γεωργών (αγροτικοί συνεταιρισμοί), οι ενώσεις των εν λόγω ενώσεων (ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών), οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις] έχουν υποχρέωση, στο πλαίσιο των Κανονισμών, να υποβάλουν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]

εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους, τις τυχόν συμφωνίες και αποφάσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά α) με τον εκτιμώμενο όγκο παραγωγής τον οποίο αφορά η συμφωνία ή η απόφαση και β) την προβλεπόμενη χρονική περίοδο που καλύπτεται από τις συμφωνίες ή τις αποφάσεις αυτές .

το αργότερο 25 ημέρες από τη λήξη της ως άνω προβλεπόμενης εξάμηνης περιόδου, στοιχεία για τον όγκο παραγωγής που πράγματι κάλυψαν οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση των παραγωγών για ερωτήσεις και διευκρινίσεις (στα τηλέφωνα 210 8809247, 210 8809343 και 210 8809219), “καθώς στόχος όλων είναι να αντιμετωπιστεί η κρίση στους ως άνω τομείς χωρίς να επέλθουν μεσοπρόθεσμα ή/και μακροπρόθεσμα ανεπανόρθωτες συνέπειες στη ανταγωνιστική δομή της αγοράς τροφίμων, αλλά διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας διανομής στον πρωτογενή τομέα”.

Στην ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρεται ολόκληρη η σχετική δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.