Στο μικροσκόπιο του Γενικού Λογιστηρίου 116 φορείς του Δημοσίου

Θα εξεταστούν σε βάθος τα οικονομικά τους


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
8:34
08/01/2013
Στο μικροσκόπιο του Γενικού Λογιστηρίου 116 φορείς του Δημοσίου
loading

Στο μικροσκόπιο θέτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεκάδες φορείς εποπτευόμενους από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να διαπιστώσει το εάν εφαρμόζουν επαρκή συστήματα ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Προϋπολογισμού.Δημοσιονομικοί Ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών και οι ελεγκτικές ομάδες που έχουν ήδη αναλάβει τους ελέγχους θα συντάξουν το αργότερο έως τον Μάρτιο εκθέσεις για τα οικονομικά των φορέων τις οποίες θα κοινοποιήσουν προς την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών.

Εάν στις εκθέσεις αυτές διαπιστώνονται ελλείμματα, πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μη νόμιμων δαπανών, φθορά ή απώλεια τίτλων, απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου φορέα, που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα, θα ενεργείται ή θα προτείνεται καταλογισμός σε βάρος του υπευθύνου, αν από δόλο ή βαριά αμέλεια προέβη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. Το καταλογιστέο ποσό θα προσαυξάνεται με πρόστιμο 2%.

Ακόμη θα καταλογίζεται το ποσό και εις βάρος του προϊσταμένου του, αν αμέλησε να ασκήσει την επιβαλλόμενη από τη θέση του εποπτεία και να αποτρέψει την πραγμάτωση της μη νόμιμης πληρωμής, καθώς και εις βάρος του λαβόντα, αν έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού.

Αν από τον έλεγχο προκύψει δόλος ή βαριά αμέλεια η υπόθεση θα παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Στους 116 φορείς που θα ελεγχθούν περιλαμβάνονται οι εξής:

-Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
-Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).
 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)
-Πράσινο Ταμείο
-Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
-Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
-Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)
-Οργανισμός Ρυθμιστικών Σχεδίων και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων
-Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
-Ελληνικός Οργανισμός Ανακυκλώσεως (Ε.Ο.ΑΝ.)
-Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Αττικής)
-Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου
-Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου
-Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς
-Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
-Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
-Φορέας Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
-Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων
-Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας
-Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού
-Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
-Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
-Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
-Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα
-Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βοραϊκού
-Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
-Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας
-Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλοβρύσου Βελεστίνου
-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου
-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
-Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου «Λίμνης Καστοριάς»
-Κτηματολόγιο Α.Ε.
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αναπλάσεις Α.Ε. (Ε.Α.ΧΑ. Α.Ε.)
-Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
-Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Η.Ε.Α.Ε.)
-Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.)
-Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.)
-Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.)
-Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)
-Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)
-ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
-Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
-Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
-Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
-Αρχή Συντονισμού Πτήσεων
-Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων
-Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
-Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
-Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
-Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων (στην Υ.Π.Α.)
-Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
-ΕΡΓΟΣΕ
-ΤΡΑΙΝΟΣΕ
-ΓΑΙΑΟΣΕ
-Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών
-Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
-Εταιρείες Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
-Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.(ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.)
-Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.
-Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.
-Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Θ.)
-Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.)
-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ( Τ.Ε.Ε.)
-Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)
-Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ
-Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ( ΤΕΟ Α.Ε.)
-Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
-Εγνατία Οδός Α.Ε
-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ( ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Α.Ε.)
-Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών ( ΙΟΚ)
-Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)
-Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
-ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
-Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημοσίων Έργων
-Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)
-Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.)
-Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.)
-Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)
-Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.)
-Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.)
-Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
-Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. ( πρώην Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ΕΛ.Κ.Ε. Α.Ε. )
-Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.
-Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
-Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) πρώην ΤΕΜΠΕ
-Ένωση Ελλήνων Χημικών.
-Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
-Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.)
-Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.)
-Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ( ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
-Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
-Εμπορικά - Βιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια
-Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά
-Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
-Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
-Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης
-Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
-Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε ( ΟΚΑΑ Α.Ε.)
-Επιτροπή Ανταγωνισμού
-Συνήγορος του Καταναλωτή
Κλιμάκιο ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει