Μελέτη για την ανάπτυξη μικροχρηματοδοτήσεων ετοιμάζει το υπ. Οικονομίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23:47
14/07/2017
Μελέτη για την ανάπτυξη μικροχρηματοδοτήσεων ετοιμάζει το υπ. Οικονομίας
loading

Στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας, στο πλαίσιο ανάπτυξης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα.

Όπως αναφέρεται στη Διαύγεια, το υπουργείο Οικονομίας προχωράει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, με θέμα: «Στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα και επιλογές σύνδεσής τους με το ΕΣΠΑ 2014-2020» και έχει θέσει ως χρονικό όριο για την ολοκλήρωσης της μελέτης τους τρεις μήνες.

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της ανάγκης υποστήριξης της υπηρεσίας και του υπουργείου για την διαμόρφωση πρότασης στρατηγικών και επιχειρησιακών επιλογών για την αγορά των μικροχρηματοδοτήσεων, πρόκειται να αναθέσει μελέτη με στόχο τη διαμόρφωση πρότασης στρατηγικών και επιχειρησιακών επιλογών για την αγορά των μικροχρηματοδοτήσεων.

Το έργο αφορά στην υποστήριξη του υπουργείου, ως προς τη διαμόρφωση πρότασης στρατηγικών και επιχειρησιακών επιλογών για την αγορά των μικροχρηματοδοτήσεων που θα αφορά στον προσδιορισμό των δυνητικών δικαιούχων και των αναγκών τους.

Θα γίνεται εκτίμηση της ζήτησης (μέγεθος αγοράς και τυπολογία αναγκών ανά κατηγορία δικαιούχων), επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας, θα εξεταστούν σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα (πχ Easi), θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες μελέτες για τις μικροχρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη, θα γίνει μελέτη του πλαισίου χρηματοδοτήσεων που εφαρμόζεται σε 2-3 επιλεγμένες χώρες (χώρες που εφαρμόζουν μικροχρηματοδοτήσεις και με χρήση πόρων διαρθρωτικών ταμείων και ει δυνατόν σχετικά συναφείς στο προφίλ αγοράς και του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδα).

Σε κάθε χώρα για την οποία θα γίνει μελέτη, θα εξεταστούν το θεσμικό πλαίσιο, οι πάροχοι και τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, το μοντέλο λειτουργίας και ο βαθμός αξιοποίησης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FINTECH), το πλαίσιο συνεργασίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι ειδικοί όροι χορήγησης χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων (πχ επιτόκια, εγγυήσεις κλπ), συνοδευτικά μέτρα και υπηρεσίες και στοιχεία αγοράς, όπου είναι διαθέσιμα.

Ακόμη, θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων και τελικά θα διαμορφωθεί η πρόταση στρατηγικών και επιχειρησιακών επιλογών για την ελληνική αγορά των μικροχρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα θα προσδιοριστούν από τη μελέτη τα παρακάτω:

- Ομάδα στόχος ωφελουμένων, επιθυμητές ανάγκες κάλυψης,

- χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από τους παρόχους (τραπεζικά ιδρύματα και μη)

- Προτάσεις αξιοποίησης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

- Παρεχόμενες υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης που θα πρέπει να τύχουν νομοθετικής ρύθμισης.

Για τις υπηρεσίες αυτές θα προταθούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου της λειτουργίας παρόχων (ποιος αδειοδοτεί, ποιους, με ποια διαδικασία, με ποια κριτήρια, πώς και κάθε πότε ελέγχονται οι αδειοδοτηθέντες, προϋποθέσεις και κριτήρια ανάκλησης της αδειοδότησης κλπ)

- όροι παροχής των μικροχρηματοδοτήσεων (πχ ανώτατο ύψος δανείων, ανώτατο όριο επιτοκίων, εγγυήσεις κλπ)

- δυνατότητες αξιοποίησης συνεργιών με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα

- σύνδεση των μικροχρηματοδοτήσεων με το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και τα λοιπά ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία και

- σχέδιο δράσης για την επιτυχή λειτουργία του θεσμού των χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει