Λιγότερη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία «υπόσχεται»  μια νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους που προχωρούν σε κλείσιμο της επιχείρησής τους ή  σταματούν την  επιχειρηματική τους δραστηριότητας.

Μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις δηλώσεις διακοπής εργασιών. Οι δηλώσεις τους θα ελέγχονται αυτόματα από το σύστημα το οποία θα διασταυρώνει και θα «τσεκάρει»  εάν οι φορολογούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η δήλωση στη πλατφόρμα υποβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών, τα πράγματα θα είναι εύκολα. Ο  έλεγχος θα ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς ταλαιπωρία για την επιχείρηση ή τον επαγγελματία.

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής εργασιών θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος για να διαπιστωθεί  εάν η ημερομηνία διακοπής εργασιών που έχει αναγράψει ο φορολογούμενος είναι η πραγματική ενώ  το σύστημα θα «τρέχει» διασταυρώσεις στοιχείων προκειμένου να εντοπίσει:

– Τυχόν συναλλαγές που έγιναν μετά την ημερομηνία που έχει δηλώσει ο επαγγελματίας ως ημερομηνία διακοπής εργασιών.

– Εάν έχουν δημιουργηθεί νέες φορολογικές υποχρεώσεις

– Εάν έχουν μεταβιβαστεί τα περιουσιακά στοιχεία.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις το σύστημα θα ανάβει το «πράσινο φως» για την οριστική παύση εργασιών. Ωστόσο όπως επισημαίνει αρμόδιος παράγοντας η λειτουργία της  νέας ψηφιακής διαδικασίας δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την εφορία. Με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου θα προκύπτει ένα δείγμα υποθέσεων που πρέπει να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί εάν η διαδικασία και τα δηλωθέντα στοιχεία από τις επιχειρήσεις ήταν σωστά.

Σημειώνεται ότι με το σημερινό καθεστώς η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά με την υποβολή της αίτησης του επαγγελματία ή της επιχείρησης στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ αλλά στη συνέχεια την αναλαμβάνει ελεγκτής προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι όροι ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

Τα δικαιολογητικά που ζητά κατά περίπτωση η εφορία σήμερα είναι:

–              Μπλοκ-τιμολόγια και βιβλία εσόδων-εξόδων

–              Έντυπο μεταβολής στοιχείων έντυπο Δ211- Έντυπο διακοπής εργασιών

–              Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

–              Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το πρώτο πεντάμηνο του έτους,  8.669 επιχειρήσεις αποφάσισαν να «κατεβάσουν οριστικά ρολά» με τις 1.067 από αυτές να προχωρούν σε αναστολή  δραστηριότητας μέσα στον Μάιο.